22-06-2011  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en gedeputeerde Bieze van Gelderland hebben overeenstemming bereikt het geld voor de doortrekking van de A15 naar de A121. De totale kosten van het bouwproject worden geschat op ruim 1 miljard euro.

De A15 loopt vanaf de Rotterdamse haven richting Arnhem/Nijmegen, maar loopt nu dood bij knooppunt Ressen. Een directe verbinding met de A12 ontbreekt. Internationaal verkeer moet nu samen met het regionale verkeer over de A50 en de A12 rijden. Deze wegen zijn al zwaar belast. Dit ontbrekende stuk snelweg stond op plaats drie van duurste files voor het vrachtverkeer in de Economische Wegwijzer van TLN en EVO.

Rijk en regio willen de aanleg van de A15 deels financieren door tolheffing op het doorgetrokken deel van de A15. TLN en EVO zijn in principe tegen tolheffing omdat zij de aanleg van nieuwe infrastructuur als taak van de overheid zien. Maar onder strikte voorwaarden kan EVO wel instemmen. Tolheffing mag wat TLN en EVO betreft alleen worden geheven op nieuwe infrastructuur, wanneer een volwaardig tolvrij alternatief voorhanden is en wanneer het bijdraagt aan versnelling van de realisatie. De organisaties wachten de verdere invulling van de financiering voorlopig af.