09-10-2014  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu stelt voor het kenteken verplicht te stellen voor alle voertuigen die op de openbare weg komen, te beginnen met nieuwe voertuigen en voertuigen die harder kunnen rijden dan 25 km/uur. Zij maakt een uitzondering voor de categorieën van het T rijbewijs en voertuigen die in het kader van wegenbouwwerkzaamheden worden ingezet op afgezette weggedeelten, bijvoorbeeld asfalteermachines. Dit schrijf zij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij inzcht geeft in haar beleidskeuzes rondom het invoeren van een kentekenplicht voor tractoren.

Administratieve lasten

EVO nam deel aan diverse klankbordgroepen rondom het invoeren van de kentekenplicht voor tractoren, landbouwvoertuigen en motorvoertuigen met beperkte snelheid (MMBS’en) en is tevreden met de koers die de minister op dit dossier vaart. De organisatie vindt dat voertuigen die op de openbare weg komen ook een kenteken zouden moeten hebben, mits de administratieve lasten van invoering tot een minimum beperkt blijven. Het voorstel van Schultz voorziet volgens EVO in deze voorwaarden.

Wegenbouw

Daarnaast heeft EVO diverse malen aangegeven graag voertuigen in het kader van wegenbouwwerkzaamheden uitgezonderd te zien. EVO is tevreden dat de minister dit in haar besluit heeft meegenomen.

Kenteken

In de kamerbrief staat ook dat de snelheidsverhoging voor deze voertuigcategorieën naar 40 km/uur, zoals de Tweede Kamer wil, pas kan worden ingevoerd nadat de voertuigen zijn voorzien van het kenteken.