15 september 2011

Op 22 augustus 2011 hebben Transport en Logistiek Nederland, EVO en Fenex in Zoetermeer het Convenant Europallets ondertekend.Met het Convenant Europallets wensen partijen te komen tot een transparante ruilsystematiek en heldere afspraken over het palletverkeer.

Onderzoek door Capgemini in 2008 wijst uit dat de kosten voor palletruil in Nederland 120 miljoen euro per jaar bedragen*). Deze kosten worden voor een groot deel veroorzaakt door het retour vervoer van lege pallets en de fysieke en administratieve handelingen die daarmee gepaard gaan.

In het Convenant Europallets zijn twee oplossingsrichtingen opgenomen. De eerste oplossingsrichting gaat uit van handhaving van de huidige ruilsystematiek. In dat verband wordt onder meer aan vervoerders en verladers geadviseerd de palletruil als een expliciete dienstverlening te beschouwen en worden verladers geadviseerd om duidelijke afspraken over de palletruit te maken met zowel de vervoerder als de ontvanger van de goederen. Ook is in het convenant ten aanzien van de huidige ruilsystematiek vastgelegd dat kwaliteitsverlies van de pallets tijdens het ruilproces een zaak is tussen verlader en ontvanger.

De tweede oplossingsrichting in het convenant richt zich op onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe ruilsystematiek. Daarbij is als mogelijke optie het meeverkopen van de europallet door de verlader aan de ontvanger opgenomen. Na ontvangst van de goederen, brengt de ontvanger vervolgens de europallets weer in het circuit, door verkoop aan de (regionale) pallethandel of anderszins. Op deze manier worden onnodige kosten voorkomen en doordat vervoer van lege pallets wordt beperkt tot transport naar de bijvoorbeeld de regionale pallethandel neemt ook de milieubelasting af.