21-04-2011

Ministerie moet bewegwijzering snel verbeteren

Transport en Logistiek Nederland, verladersorganisatie EVO en Les Routiers willen dat de bewegwijzering voor beveiligde parkeerplaatsen langs het Nederlandse wegennet snel wordt verbeterd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en het bedrijfsleven hebben in het kader van transportcriminaliteit afgelopen jaren veel tijd en geld geïnvesteerd om de veiligheid van parkeerplaatsen te verbeteren. Chauffeurs weten deze parkeerplaatsen vaak nog niet te vinden doordat de noodzakelijke routering ontbreekt. De drie partijen willen dat het ministerie van I&M zo snel mogelijk eerder gemaakte afspraken nakomt en actie onderneemt om de bewegwijzering structureel te verbeteren.

In Nederland zijn zo’n 25 beveiligde parkeerplaatsen die volgens het zogenaamde Europese LABEL-systeem zijn gecertificeerd. Chauffeurs kunnen met behulp van een classificatie zien hoe veilig een parkeerplaats is en welke speciale voorzieningen, zoals een restaurant, er zijn. In het kader van de aanpak van transportcriminaliteit is het van groot belang dat chauffeurs deze parkeerplaatsen goed weten te vinden. Maar 23 van de 25 parkeerplaatsen zijn nog steeds niet goed vindbaar voor chauffeurs aldus TLN, EVO en Les Routiers. Bovendien zullen noodzakelijke nieuwe private initiatieven voor de ontwikkeling van parkeerplaatsen hierdoor ook niet van de grond komen en blijft de broodnodige extra parkeercapaciteit achter op de groei van transport.

Verantwoordelijkheid ministerie
Het ministerie van I&M heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige verzorgingsplaatsen langs het hoofdwegennet en daarmee ook voor een goede bewegwijzering. Dit is vastgelegd in het Convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector. In 2009 heeft toenmalig minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het startschot gegeven om de bewegwijzering naar extra beveiligde parkeerplaatsen voortvarend aan te pakken. Nu, twee jaar later, is er nog niks gebeurd. TLN, EVO en Les Routiers willen dat het ministerie zijn beloftes nu eindelijk nakomt en zorgt voor een goede bewegwijzering.

Schade transportcriminaliteit
Het Nederlands bedrijfsleven lijdt jaarlijks 350 miljoen euro directe schade (2008) als gevolg van transportcriminaliteit. Met name op parkeerplaatsen langs de snelwegen zijn chauffeurs regelmatig het slachtoffer van transportcriminelen die het op hun lading hebben gemunt. Afgelopen jaren is de aanpak van transportcriminaliteit dankzij TLN, EVO en Les Routiers  op de politieke agenda gekomen en is de publiekprivate samenwerking versterkt. Ook op het gebied van parkeerplaatsen. Om deze vorm van criminaliteit effectief aan te pakken, is het van groot belang dat chauffeurs hun lading en vrachtauto tijdens rustpauzes veilig kunnen parkeren en deze parkeerplaatsen goed weten te vinden.

Startpagina Opzijnbest.nl