22-11-2011 De Europese Commissie houdt niet langer onvoorwaardelijk vast aan de deelname van de scheepvaart in de handel in emissierechten. Daarmee toont de EU begrip voor de problemen van de internationale zeescheepvaart, aldus EVO in een reactie. Het is volgens EVO goed dat de Commissie met de bedrijfstak gaat praten over welke maatregelen mogelijk en haalbaar zijn.

Onderzoek

Net als de luchtvaart in 2012 wilde de Commissie dat ook de scheepvaart in 2013 zou deelnemen aan de handel in CO2-rechten. EU-topambtenaar Debaisieux heeft laten weten dat er hoe dan ook een onderzoek komt naar de gevolgen voor de scheepvaart van de emissiehandel. Daarbij zullen ook andere maatregelen overwogen worden en wordt de sector geconsulteerd, kondigde hij aan.

Concurrentie

Wereldwijde invoering van een handelssysteem is echter volgens EVO verre toekomstmuziek. De commissie stuurde daarom, net als in de luchtvaart, aan op een regionaal systeem. Een dergelijk regionaal systeem zal rederijen echter uit concurrentieoverwegingen dwingen de randen van Europa, zoals Noord-Afrikaanse havens,  als uitvalsbasis te gaan gebruiken. Daar is de Europese economie, maar ook het milieu, niet bij gebaat. Dat de Commissie nu met de betrokken partijen wil gaan bekijken welke maatregelen tegen CO2 uitstoot haalbaar zijn in de zeescheepvaart, is dan ook meer dan welkom.  EVO zal via de European Shippers Council betrokken zijn bij het onderzoek naar goede maatregelen.