15-04-2013  EVO onderschrijft het standpunt van de Europese Commissie en Nederland dat de uitvoering van handelspolitieke maatregelen een taak zou moeten zijn van de Europese Commissie. De organisatie heeft dit aan de Tweede Kamer geschreven. Het onderwerp komt morgen aan de orde in het Algemeen Overleg Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Douanerechten

Het gaat hier bijvoorbeeld om het aanpassen van douanerechten en het opleggen van in- of uitvoerquota. Bedrijven die actief zijn in verschillende EU-lidstaten, hebben er baat bij dat de uitoefening en handhaving van handelsregels in de EU zoveel mogelijk is gestroomlijnd. De gevolgen van de maatregelen kunnen immers groot zijn. Hoe eerder en uniformer bedrijven hierop kunnen inspelen, hoe lager de kosten die zijn gemoeid met de maatregel.

Administratieve lasten

Voor een succesvolle uniformeringslag moet er volgens EVO wel aandacht worden besteed aan de kans op een toename van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Omdat elk Europees land vooralsnog zijn eigen uitvoeringsinstanties kent, bestaat het risico dat de uniformeringsregel leidt tot meer formulieren en meer controles. Dat moet worden voorkomen.

Belangen van het bedrijfsleven

Een andere voorwaarde is dat de besluitvorming op een hoger niveau niet mag betekenen dat de belangen van het bedrijfsleven onvoldoende worden meegenomen. Juist Nederland als toegangspoort voor Europa loopt het risico zwaar te worden geraakt door uniform afgekondigde handelsmaatregelen. Bijvoorbeeld handhaving op kwantitatieve beperkingen doet een beroep op capaciteit van de douane- en andere handhavingsorganisaties in Nederland. Hierdoor wordt ook de flexibiliteit van de diensten voor het Nederlandse bedrijfsleven ingeperkt. Dat is onwenselijk.

Communicatie

Tot slot is het noodzakelijk dat ook de communicatie over de uniformering van handelsmaatregelen is afgestemd op het Nederlandse bedrijfsleven. De ervaring leert namelijk dat bedrijven anders te laat voorbereidingen treffen om te voldoen aan een regeling. In het ergste geval voldoen zij niet aan de vereisten en worden zij daarvoor beboet.