Zoetermeer, 8 maart 2012

Veilig willen en kunnen werken gaan niet altijd hand in hand

Gisteren vond het seminar Arbeidsveiligheid plaats bij EVO in Zoetermeer. De bijeenkomst stond in het teken van veiligheidsbewustzijn en gedragsverandering. Om bedrijven het aantal heftruckongevallen te helpen verminderen heeft EVO door hetEigenVermogen een test laten ontwikkelen speciaal voor werknemers. Een dergelijke test was er tot nu toe alleen voor werkgevers. Tijdens het seminar werd de EVO-Veiligheidstest officieel gelanceerd. De deelnemers aan het seminar hadden de primeur. Zij hadden de test allemaal al gedaan en kregen vandaag de resultaten overhandigd. Hieruit kwam naar voren dat veel mensen wel veilig willen werken maar dat ze niet in alle gevallen over de eigenschappen beschikken om ook veilig te kunnen werken.

EVO-Veiligheidstest

Met de lancering van de EVO-Veiligheidstest is er in Nederland voor het eerst ook een tool beschikbaar voor werknemers. Hiermee kunnen heftruckchauffeurs zelf testen hoe veilig zij zijn op de werkvloer. Het is een psychologische test waarvan de resultaten inzicht geven in bewustzijn, persoonlijkheid en motivatie. De test is in opdracht van EVO ontwikkeld door hetEigenVermogen. Dick Wildeboer, psycholoog bij hetEigenVermogen licht toe: ‘Er is een direct verband tussen de psychologische aspecten van een medewerker en het in staat zijn veilig te werken. Daarom helpt inzicht in de persoonlijke eigenschappen de veiligheid te vergroten. Er is immers een groot verschil in het veilig willen werken en het daadwerkelijk veilig kunnen werken. Zo zal een chaotisch iemand eerder fouten maken op de heftruck dan iemand die van huis uit zeer georganiseerd en secuur is.’

Resultaten

Alle tachtig deelnemers van het seminar hebben de test al voor het seminar afgenomen. Zij zijn de eerste werknemers die zich kwetsbaar hebben durven opstellen door de psychologische veiligheidstest te doen. Het is duidelijk dat deze groep bijzonder geïnteresseerd is in het thema veiligheid en dat blijkt uit de resultaten. Zo blijkt dat bijna iedereen gemotiveerd is om veilig te werken en onnodige risico’s te vermijden. Maar zelfs bij deze zeer gemotiveerde medewerkers blijkt dat er factoren zijn die ervoor zorgen dat de aandacht voor veilig werken zo nu en dan vertroebelt.   Er is namelijk een verband tussen persoonlijkheidskenmerken en veilig gedrag van een medewerker. Zo zullen mensen die van nature snel naar een resultaat streven eerder de neiging hebben gehaast te werken dan anderen. Een ander belangrijk aspect is de aandacht voor de omgeving. Is die beperkt, dan gaat iemand er snel van uit dat iedereen zijn persoonlijke verantwoordelijkheid wel neemt en het dus niet nodig is op elkaar te letten. Een dergelijke visie gaat logischerwijs gepaard met de nodige veiligheidsrisico’s.