20-09-2011  Tot tevredenheid van EVO neemt het verladersbelang een centrale plaats in in de voorstellen die het kabinet doet om de doorvoer van goederen in de havens van Nederland te verbeteren. Dat maakt de organisatie op uit de begrotingsplannen voor 2012 die afgelopen donderdag uitlekten.

Marktwerking havens

EVO ziet het als een grote stap vooruit dat het kabinet ernaar streeft om samen met haar Europese partners de marktwerking in en tussen havens te verbeteren. In Europa is hier volgens EVO nog onvoldoende sprake van. Voor verladers is het van groot belang dat havendienstverleners met elkaar concurreren. Dit verbetert zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de prijs ervan. Dit is in het voordeel van de eindgebruikers.

Zeesluis IJmuiden

Ook de wens om eind 2012 een definitief besluit te nemen over de bouw van een nieuwe zeesluis bij IJmuiden getuigt van erkenning van het verladersbelang, stelt EVO. De komende jaren is extra vervoerscapaciteit in de Amsterdamse haven nodig om de groeiende stroom goederen van en naar Nederland aan te kunnen.

Minder schepen, meer goederen

De huidige zeesluis bereikt zijn capaciteitsgrens snel, dus hoe sneller het besluit over de bouw van een grotere sluis bij IJmuiden wordt genomen, hoe beter het is. Per schip kan dan meer lading worden geladen en gelost in de havens van Amsterdam. Dat maakt het mogelijk om met minder schepen meer goederen te vervoeren. De uitstoot van schadelijke stoffen door zeeschepen wordt hierdoor relatief minder en de transportkosten voor de bedrijven nemen af. 

Green box

Tot slot ziet EVO veel in het stimuleren van innovatie door het bedrijfsleven zelf. Verbetering van praktijkkennis maakt economische groei en duurzame processen mogelijk. Zo is EVO de initiator van het project ‘Green box pilots’. In dit project brengt EVO verladers en rederijen bij elkaar om de vele transporten met lege containers van en naar het achterland terug te dringen. Met steun van de overheid wordt grotere betrokkenheid van meer partners mogelijk, aldus EVO.