30-3-2012 De Europese Commissie  heeft veertien internationaal opererende luchtvrachtexpediteurs beboet voor het maken van illegale prijsafspraken. Deze bedrijven kregen gezamenlijk een boete van 169 miljoen Euro. Toeslagen voor ondermeer dienstverlening in het hoogseizoen en voor het omrekenen van valuta vormden de basis van de kartelafspraken.

EVO constateert dat verladers slachtoffer zijn geworden van illegale prijsafspraken in de luchtvrachtketen. De boetes zorgen er hopelijk voor dat prijsafspraken niet lonen. Maar de getroffen verladers zijn er nog niet mee geholpen.

Eerlijker

Wat EVO betreft is het duidelijk dat de luchtvrachttarieven transparanter en eerlijker moeten. EVO pleit er al jaren voor dat het huidige toeslagensysteem in de luchtvracht ingrijpend wordt gewijzigd. Zo dient de berekeningsmethode voor elke toeslag gecommuniceerd en gecontroleerd te worden door de verladers.