18 augustus 2011

Verladersorganisatie EVO heeft haar ledenblad EVO magazine ingrijpend vernieuwd. Aanleiding voor deze restyling waren de resultaten van een grootschalig onderzoek dat EVO het afgelopen half jaar onder haar leden heeft gehouden. Daaruit bleek onder meer dat verladers vooral op zoek zijn naar meer kennis en verdieping. Het vernieuwde blad verschijnt vandaag voor het eerst.

Informatiebehoefte

Wat vindt Jan ervan? Deze vraag staat voor de redactie van EVO magazine voortaan centraal bij het maken van het ledenblad van EVO. Jan is de ijkpersoon die de redactie heeft gemaakt na een analyse van de onderzoeksresultaten. De redactie ‘ijkt’ haar ideeën voortaan aan de vraag of deze Jan het onderwerp interessant zou vinden. Op die manier denkt EVO het ledenblad beter te laten aansluiten op de ‘leefwereld’ en informatiebehoefte van de verlader.

Nieuwe rubrieksindeling

In de praktijk betekent dit onder meer dat het blad een nieuwe rubrieksindeling heeft gekregen - Kantoor, Magazijn, Transport, Persoonlijk - en dat in elk blad twee kwesties verder worden uitgediept en, waar mogelijk, worden verzien van nuttige tips en (web)adressen.

Nieuw jasje

Ook uiterlijk is het blad ingrijpend gewijzigd. Opvallend element daarin is dat de cover van EVO magazine in het vervolg bestaat uit een illustratie waarbij de titel van het blad op een virtuele banderol is gedrukt die per editie verschuift. Voor deze unieke gimmick tekende het Amsterdamse bureau Thielenpeters.

Een digitale versie van het vandaag verschenen nummer is hier te downloaden. EVO magazine is het officiële ledenblad van EVO en verschijnt elf keer per jaar.