27-10-2015  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de administratieve rompslomp voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, terugdringen. Dit blijkt uit de begroting van het departement.

Verschillende regels

Genoemde bedrijven kampen met een lappendeken aan verschillende regels. Zo lopen aangewezen routes in het honderd en kunnen bedrijven niet terecht bij één meldpunt bij incidenten. Het voornemen van het ministerie is dus goed nieuws volgens EVO, die het ministerie meteen enkele concrete handvatten biedt.

Routes, tunnels, meldpunt

EVO wil allereerst dat het ministerie de routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vereenvoudigt. Een overzicht waarop alle routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen staan, is er niet. Daar komt bij dat gemeenten deze routes doorlopend wijzigen. In de praktijk betekent dit dat een bedrijf dat gevaarlijke stoffen vervoert, steeds bij gemeenten moet controleren welke route hij mag rijden. Dat is onwerkbaar, stelt EVO. Verder kan het ministerie volgens EVO de beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bij enkele belangrijke tunnels heroverwegen en moet er één centraal meldpunt komen voor incidenten.

Essentiële ingrediënten

Gevaarlijke stoffen zijn essentiële ingrediënten voor alledaagse gebruiksvoorwerpen, van tablets en verf tot aan schoonmaakmiddelen en speelgoed. Maar ook voor producten die letterlijk van levensbelang zijn, zoals medicijnen en zuiver water.

Vertraging

Het vervoer van deze stoffen, dat in Nederland het veiligst ter wereld is, stelt bedrijven volgens EVO echter voor één grote puzzel. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk is via welke route bedrijven de gevaarlijke stoffen moeten vervoeren. Bedrijven die zuurstof voor ziekenhuizen of gasflessen voor loodgieters, schilders en dakdekkers produceren, lopen daardoor vertragingen op. Ook mogen vrachtauto’s vaak niet door tunnels. Tot slot is er in Nederland geen meldpunt waar bedrijven terecht kunnen als zich een incident voordoet. Daardoor kunnen bedrijven niet direct de juiste autoriteit inschakelen.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het vervoer van gevaarlijke stoffen.