01-10-2012  In een eerste reactie op het deelakkoord van VVD en PvdA verwelkomt verladersorganisatie EVO het schrappen van de forenzentaks. Een forse lastenverhoging van zo’n 6000 euro per zakelijke bestelauto voor duizenden met name kleine en middelgrote ondernemers lijkt hiermee afgewend.
Met het ontkurken van champagneflessen wordt bij EVO nog even gewacht. De forenzentaks en dus ook de bestelbusbelasting zijn pas definitief van de baan als de Tweede en Eerste Kamer hebben besloten over de belastingplannen voor 2013.

Succesvolle campagne

Als de forenzentaks echt van tafel gaat, is de campagne 'Je bent de sjaak met een bestelbus van de zaak' zeer succesvol afgerond. In een intensieve lobby vanaf dit voorjaar heeft EVO eerst met succes aangedrongen op bijzondere aandacht voor de zakelijke bestelauto in het eerste voorstel van de Kunduz-coalitie en vervolgens geijverd voor een uitzonderingspositie of soepeler regiem voor de bestelauto van de zaak.
Dit leidde ertoe dat bijna alle politieke partijen tijdens de verkiezingscampagne beloofden zich hiervoor hard te zullen maken.

Soepeler

De oproep van EVO, gesteund door branches, duizenden ondernemers en bestelautorijders, ging ook niet voorbij aan staatssecretaris Weekers, die voor ambulante werknemers een soepeler regiem voorstelt in het wetsvoorstel dat inmiddels bij de Kamer ligt.
EVO oordeelde op Prinsjesdag echter al dat deze geste van de bewindsman onvoldoende is. Teveel bedrijven met bestelauto's zouden alsnog worden getroffen, en zij die zouden worden uitgezonderd raken opnieuw geconfronteerd met onduidelijke situaties en een tijdrovende rittenregistratie.
Mede daarom heeft EVO, samen met andere bedrijfslevenorganisaties ook voortdurend ingezet op het niet door laten gaan van de hele maatregel.

Volledig geschrapt

Het meest gewenste scenario, het helemaal schrappen van de forenzentaks en daarmee ook de bestelbusbelasting, lijkt zich nu te voltrekken.