Zoetermeer, 1 oktober 2012

Duizenden bedrijven met zakelijke bestelauto’s kunnen alvast opgelucht adem halen
In een eerste reactie op het deelakkoord van VVD en PvdA verwelkomt verladersorganisatie EVO het schrappen van de forenzentaks. Een forse lastenverhoging van zo’n 6000 euro per zakelijke bestelauto voor duizenden met name kleine en middelgrote ondernemers lijkt hiermee afgewend. Deze bedrijven kunnen dankzij het verstandige besluit van de twee beoogde regeringspartners alvast opgelucht adem halen. EVO heeft zich sinds het Kunduzakkoord maandenlang, door intensieve lobby en de campagne ‘Je bent de sjaak met een bestelbus van de zaak’, hard gemaakt voor het schrappen  of verzachten van de maatregel voor duizenden bedrijven met zakelijke bestelauto’s. De campagne leverde de steun op van vele branches en handtekeningen van duizenden ondernemers en gebruikers van zakelijke bestelauto’s. Met het ontkurken van champagneflessen wordt bij de verladersorganisatie nog even gewacht. De forenzentaks en dus ook de bestelbusbelasting zijn pas definitief van de baan als de Tweede en Eerste Kamer hebben besloten over de belastingplannen voor 2013.

Succesvolle campagne

Als de forenzentax echt van tafel gaat, is de campagne 'Je bent de sjaak met een bestelbus van de zaak' zeer succesvol afgerond. In een intensieve lobby vanaf dit voorjaar heeft EVO eerst met succes aangedrongen op bijzondere aandacht voor de zakelijke bestelauto in het eerste voorstel van de Kunduz-coalitie en vervolgens geijverd voor een uitzonderingspositie of soepeler regiem voor de bestelauto van de zaak. Dit leidde ertoe dat bijna alle politieke partijen zich tijdens de verkiezingscampagne beloofden zich hiervoor hard te zullen maken.

Het glas was half leeg voor de bestelauto

De oproep van EVO, gesteund door branches, duizenden ondernemers en bestelautorijders, ging ook niet voorbij aan staatssecretaris Weekers, die voor ambulante werknemers een soepeler regiem voorstelt in het wetsvoorstel dat inmiddels bij de Kamer ligt. EVO oordeelde op Prinsjesdag echter al dat deze geste van de bewindsman onvoldoende is. Teveel bedrijven met bestelauto's zouden alsnog worden getroffen, en zij die zouden worden uitgezonderd raken opnieuw geconfronteerd met onduidelijke situaties en een tijdrovende rittenregistratie. Mede daarom heeft EVO, samen met andere bedrijfslevenorganisaties ook voortdurend ingezet op het niet door laten gaan van de hele maatregel. Het meest gewenste scenario, het helemaal schrappen van de forenzentax en daarmee ook de bestelbusbelasting, lijkt zich nu te voltrekken.