Zoetermeer, 4 december 2012

Containergigant Maersk wil als eerste tariefsopbouw simpeler maken

De Deense containerlijnvaartrederij Maersk heeft besloten haar tariefopbouw aanzienlijk te vereenvoudigen. Met de aankondiging hiermee per 1 januari 2013 beginnen, geeft de multinational gehoor aan de roep van verladers om de tariefsopbouw van het containertransport over zee te vereenvoudigen. Verladersorganisatie EVO ziet de aankondiging van Maersk als een teken dat de Deense multinational het serieus meent met haar klanten.

Administratieve ramp

De tariefsopbouw van containerlijnvaart rederijen is al jaren ondoorzichtig, ongrijpbaar en buitengewoon bewerkelijk voor im- en exporterende bedrijven. Het basis transporttarief wordt steevast aangevuld met een waslijst aan extra toeslagen. Hierbij worden de meest exotische posten opgevoerd, stelt EVO. De ‘bill of lading surrender fee’, de ‘cargo late gate-in fee’ en de ‘documentation amendment fee’: het zijn maar een paar voorbeelden van de honderden soorten toeslagen die de rederijen willen doorbelasten aan hun klanten. Bij veel rederijen worden de bedragen ook nog eens in verschillende valuta weergegeven. Al met al wordt het vaststellen van een totaaltarief voor de verlader zo vrijwel onmogelijk. Deze administratieve ramp zorgt bovendien voor teveel zinloze kosten voor verladers en maakt het ondoenlijk een nauwkeurige kostprijs voor een product te berekenen, aldus EVO.

Goed voorbeeld doet hopelijk volgen

Voor veel klanten van de rederijen was de maat begin 2011 vol. Zij gaven aan door de bomen het bos niet meer te zien en verlangden een oplossing,  waarbij transparantie in de prijsopbouw gepaard zou gaan met vereenvoudiging. Daarop heeft EVO het initiatief genomen om rederijen publiekelijk kenbaar te maken dat de huidige werkwijze met toeslagen niet langer acceptabel is. Ook heeft de verladersorganisatie contact gezocht met de marktleiders in de containerlijnvaart, waaronder ook Maersk, om het onderwerp op de agenda van de multinationals te krijgen. EVO constateert nu met tevredenheid dat de marktleider Maersk als eerste stappen zet om tot meer transparantie en eenvoud te komen in de tariefsopbouw. Maersk geeft hiermee duidelijk gehoor aan de wens van de klant. De verladersorganisatie houdt nog een slag om de arm, maar verwacht dat andere rederijen het voorbeeld van Maersk volgen.