31-01-2013  Intrekken van het groot rijbewijs treft chauffeurs onevenredig hard wanneer zij deelnemen aan het ‘alcoholslotprogramma’.  EVO ziet het inbouwen van een alcoholslot in hun vrachtauto’s als oplossing.

Slot

Wanneer een chauffeur wordt aangehouden met meer dan 1,3 promillage aan alcohol in zijn bloed, dan komt hij in aanmerking voor deelname aan het alcoholprogramma. Daarbij hoort de inbouw van een alcoholslot dat rijden in combinatie met drank onmogelijk maakt.

Sanctie

In de huidige opzet wordt het groot rijbewijs van de chauffeur ongeldig gedurende het (tenminste twee jaar durende) programma.
Deze sanctie raakt de beroepschauffeur hard. ‘Te hard,’ oordeelde de Haarlemse rechter oordeelde onlangs.

Oplossing

EVO is er voorstander van dat een alcoholslot ook in een vrachtauto mag worden ingebouwd. Het inbouwen moet wel in overleg met de werkgever en met diens toestemming plaatsvinden.