20-11-2012  Verladersorganisatie EVO waarschuwt verladers en expediteurs de algemeen afgekondigde prijsverhogingen door containerrederijen niet klakkeloos te accepteren. 

Uitleg

Rederijen zijn op zijn minst aan de klant verplicht goed uit te leggen wat de achtergrond is van de prijsverhoging is en welke extra service de verlader hiervoor kan verwachten. Daarnaast wijst EVO er op dat de prijs voor containervervoer onderhandelbaar is en dat prijsverhogingen niet kunnen worden doorgevoerd op lange-termijncontracten. 

De oproep van EVO is een reactie op de stevige  tariefsverhogingen in zowel het regulier containertransport als het reefertransport.  

Markt 

EVO herinnert er aan dat de Europese verladers en hun belangenbehartigers er hard aan getrokken hebben om kartelvorming in de containerlijnvaart te verbieden. Deze sector is nu dan ook een reguliere markt waar vraag en aanbod de prijs van het product bepalen en het dus niet de rederijen zelf zijn die onderling kunnen vaststellen hoeveel zij willen incasseren voor het vervoer van containers.