21-12-2012  Werknemers in Amerikaanse havens aan de oostkust en de Golf van Mexico leggen waarschijnlijk het werk neer omdat onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn stukgelopen. EVO waarschuwt voor grote vertragingen en adviseert Nederlandse verladers met goederenstromen van en naar Noord-Amerika vanaf 29 december rekening te houden met grote vertragingen.

Gevolgen

Volgens EVO, de belangenbehartiger van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben, zijn de gevolgen voor Nederlandse im- en exporteurs van en naar de VS groot. Nederlandse bedrijven importeerden in 2011 voor vierentwintig miljard euro aan goederen uit de VS en exporteerden voor twintig miljard euro. Negentig procent van al deze goederen werd over zee vervoerd. Een mogelijke staking kan het Nederlandse bedrijfsleven dus miljoenen euro’s kosten.

Discussie

Werkgevers en werknemers in de Verenigde Staten zijn al geruime tijd met elkaar in discussie over een nieuw pakket van arbeidsvoorwaarden voor havenarbeiders. Het voorstel van de werkgevers om een plafond te zetten op containerroyalty’s - royalty’s die worden uitgekeerd naar gewicht van de overgeslagen containers - is voor de bonden een brug te ver. Zij willen nu voor 29 december een gewijzigd voorstel op dit punt – anders leggen de werknemers het werk neer.

Alternatieven

Ook voor verladers die een nabijgelegen alternatief kiezen, bijvoorbeeld via havens in Mexico of Canada, geldt dat zij rekening moeten houden met vertragingen en extra kosten, omdat de extra drukte kan leiden tot prijsstijgingen en leveringsproblemen. Daarnaast zullen containerlijnvaartrederijen late boekingsannuleringen op deze bestemmingen beboeten, wat eveneens extra kosten met zich meebrengt.