14-01-2015  Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, doen dat in Nederland veiliger dan waar ook ter wereld. Dit stelt EVO. Volgens de organisatie komt dit onder meer door steeds betere veiligheidsopleidingen voor logistiek managers, veiligheidsadviseurs, magazijnmedewerkers en chauffeurs. EVO stelt dat iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt, waaronder laden, lossen en verpakken, goed moeten zijn opgeleid.

Veiligheidsbewustzijn

Volgens EVO heerst er ook een groot veiligheidsbewustzijn bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Handels- en productiebedrijven die hun goederen laten vervoeren door transportbedrijven, stellen dan ook steeds strengere eisen op dit gebied.

Strikte eisen

Ook stelt wet- en regelgeving strikte eisen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit zijn onder meer eisen aan de verpakking waarin en het transportmiddel waarmee de stoffen worden vervoerd. Dit jaar wordt bijvoorbeeld het Basisnet Vervoer van Gevaarlijke Stoffen van kracht, dat het vervoer van gevaarlijke stoffen regelt door bijvoorbeeld veiligheidszones voor de ruimtelijke ordening.