13-01-2012  Door gebrekkige gemeentelijke informatie over onder meer venstertijden, voorkeursroutering en losplaatsen moet het bedrijfsleven voor stedelijke distributie extra kosten maken. EVO pleit voor betere informatie en heeft hiermee al goede resultaten geboekt.

Inefficiënte ritten

Planners zijn grotendeels afhankelijk van juiste en tijdige gemeentelijke informatie, zoals de venstertijden, voorkeursroutering voor vrachtauto’s, losplaatsen, beperkingen, eventuele milieuzone, evenementen of nachtdistributie. Gebrekkige informatievoorziening leidt tot inefficiënte ritten en dus extra kosten. Voor de productenten, winkelketens en vervoerders is stedelijke distributie een aanzienlijke kostenpost.

Intentieverklaring

EVO pleit al langer voor betere informatieontsluiting door de Nederlandse gemeenten. Dit heeft al tot goede resultaten geleid in onder meer Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. In de stadsregio Rotterdam is goede informatieontsluiting expliciet genoemd in de afspraken tussen onder andere EVO en alle gemeenten van de stadsregio in de ‘Intentieverklaring duurzame stedelijke distributie stadsregio Rotterdam’.

Hoger plan

De komende maanden begeleidt EVO de gemeenten van de stadsregio Rotterdam, waaronder Vlaardingen, Maassluis en Schiedam om informatieontsluiting naar een hoger plan te trekken.