08-06-2011  EVO roept de Tweede Kamer op het kabinet aan te zetten alles uit de kast te halen om de internationale inzet tegen piraterij te vergroten.

Voor de korte termijn is de inzet van extra marinematerieel prima, maar uiteindelijk moeten de sociaal-politieke problemen op het Somalische vasteland worden aangepakt. Daar is de veiligheid van mensen en goederen het meest bij gebaat, vindt EVO.

Het kabinet zet op dit moment zelf extra personeel en materieel in, is actief om hetzelfde gedaan te krijgen van andere landen en beschermt de meest risicovolle transporten over zee.

De uiteindelijke oplossing van de piraterijproblematiek heeft echter extra aandacht nodig. Die moet worden gezocht in een brede internationale coalitie die met name Somalië helpt stabiliseren.

Alle inzet van marinematerieel op zee is feitelijk symptoombestrijding, menen de verladers. Daaraan zal de inzet van private beveiliging niets veranderen. Internationale focus om Somalië uit het slop te trekken, is de enig juiste weg.