14-05-2012  Na de totstandkoming van het begrotingsakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie heeft EVO onmiddellijk bezwaar gemaakt tegen de accijnsverhoging op rode diesel. Deze accijnsmaatregel treft veel ondernemers die door de economische crisis kwetsbaar zijn. Dat geldt vooral voor de landbouw, de bouw, de kust- en binnenvaart, het koelvervoer en heftruckgebruikers.

Compensatie

Ondanks het protest van EVO lijkt de accijnsverhoging door te gaan. Vorige week werd bekend dat de agrarische sector wordt gecompenseerd door een nieuwe subsidieregeling voor investeringen in duurzame energie. De onderhandelaars van de Tweede Kamerfracties en het kabinet werken de maatregelen nu uit. EVO heeft er bij hen op aangedrongen deze gedeeltelijke compensatie ook open te stellen voor andere ondernemers die duurder uit zijn door de maatregel.

Naar verwachting wordt binnen enkele dagen bekend hoe de maatregelenpakket van het kabinet en een Kamermeerderheid uitpakt.