29-09-2014  EVO heeft de Tweede Kamer opgeroepen stagnatie in het goederenvervoersbeleid van Europa te bespreken in de vergadering van Europese transportministers op 8 oktober. De Tweede Kamer vergadert op 30 september met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu over de agenda van de Europese Raad van transportministers die 8 oktober bijeen komt.

Spoor

Een essentieel punt voor EVO is de noodzaak van een strikte scheiding tussen de exploitatie van spoorwegbeheer en het spoorgoederenvervoer. In Europa bestaat veel weerstand tegen die verplichte scheiding. Echter, voor kwalitatief hoogstaand en betaalbaar spoorgoederenvervoer is concurrentie noodzakelijk en scheiding tussen beheer en gebruik bevordert die concurrentie, stelt EVO. Om Nederland als vestigingsland voor handels- en productiebedrijven interessant te houden, moet ook de kwaliteit van het Europese spoorgoederenvervoer worden verbeterd. EVO vraagt het kabinet dan ook de zorgen die daarover bij het verladend bedrijfsleven leven, te blijven agenderen bij de andere Europese overheden.

Europese havenverordening

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om met een verordening de exploitatie van havens in Europa van een gelijk speelveld te voorzien. Idee is dat de kwaliteit van de dienstverlening in havens verbetert als havens eerlijker en transparanter met elkaar kunnen concurreren. Nederland steunt dit voorstel, maar in de rest van Europa kan het op veel weerstand rekenen. EVO roept het kabinet dan ook op om zich tijdens de vergadering hard te maken voor één Europees havenbeleid. 

Luchtvracht

Verder wil de Europese Commissie de invoering van een Europees luchtruim met een samenhangend luchtverkeersleidersbeleid, versneld invoeren. EVO is het met de Nederlandse overheid eens dat dat moet gebeuren, omdat luchtvaartmaatschappijen daardoor niet meer onnodig hoeven om te vliegen. Daardoor wordt het luchttransport sneller, goedkoper en milieuvriendelijker.