31-05-2011  Verladers hebben al langere tijd het idee dat ze te veel betalen voor toeslagen die worden berekend in het lucht- en expresvervoer.

Door de ondoorzichtigheid van de toeslagen weten verladers vaak niet waarvoor het betaalde geld precies gebruikt wordt. Ook is onduidelijk hoe de hoogte van de toeslagen wordt bepaald.

EVO vindt dat de wildgroei aan toeslagen een kritiek punt heeft bereikt. EVO start daarom samen met haar Belgische zusterorganisatie OTM een onderzoek naar de ondoorzichtige toeslagen.

In het onderzoek wordt op verschillende manieren  gekeken hoe de problematiek rond de toeslagen kan worden opgelost.  Zo vindt een enquête plaats onder de luchtverladende leden van EVO en worden  interviews gehouden met expediteurs.

EVO wil  de onderzoeksrapportage gebruiken om de dialoog met de verschillende betrokkenen in deze branche alsnog te forceren. 

De uitkomsten van het onderzoek worden half juni gepresenteerd aan de luchtverladers die lid zijn van EVO. Ook deelt EVO de rapportage met  de luchtvaartmaatschappijen en expediteurs die actief zijn in Nederland en België.

Tevens presenteert EVO dan de uitwerking van een aantal oplossingsrichtingen om de transparantie in het luchtvervoer te vergroten. Te denken valt aan een all-in tarief, een onafhankelijk inkoopportaal of een onafhankelijk vastgestelde parameter voor een aantal toeslagen.