Zoetermeer, 6 mei 2011

Ranglijst moet verladers inzicht geven in kostenopbouw rederijen

Verladersorganisatie EVO bundelt de krachten van verladers om een eind te maken aan de ondoorzichtige doorberekening van toeslagen in de zeescheepvaart. De wijze van doorberekening van toeslagen vormt verladers al jaren een doorn in te oog. Dat onvoorziene kosten worden doorberekend aan afnemers is een algemeen economisch principe, maar de wijze waarop dat gebeurt in de internationale zeescheepvaart is niet transparant. Daardoor kunnen de marges van rederijen via doorberekeningen van toeslagen flink worden opgeschroefd, ten koste van verladers. EVO wil rederijen gaan toetsen op de wijze waarop zij toeslagen doorbereken aan hun klanten en welke kosten daar feitelijk tegenover staan. Deze toetsing moet uiterlijk in 2013 leiden tot de publicatie van een ranglijst van rederijen.

Veiligheidstoeslag piraterij
Als voorbeeld geeft EVO de toeslagen die worden doorberekend om veiligheidskosten tegen piraterij te dekken. Nu betalen verladers gemiddeld 100 dollar per container extra om hun goederen veilig door de Golf van Aden en de Arabische golf te loodsen. Voor een schip dat 8000 twintig-voets containers vervoert betekent dat 800.000 dollar meer inkomsten per reis voor de rederij. De werkelijke kosten die gepaard gaan met  bescherming tegen piraterij liggen hier volgens de verladers ver onder. De doorberekende toeslag dient dan ook niet ter dekking van gemaakte kosten, maar als instrument om de winst te verhogen. Dat is misleidend, aldus EVO.

Ranglijst
De ranglijst die EVO wil maken moet onder andere gebaseerd zijn op de aard en omvang van de gehanteerde toeslagen en de verhouding tot de daadwerkelijke kosten die rederijen maken. Alvorens rederijen aldus te rangschikken, wil EVO eerst heldere criteria vaststellen op basis waarvan de rederijen beoordeeld zullen worden. We gaan niet over één nacht ijs bij het beoordelen van rederijen. We gaan zorgvuldig te werk de komende maanden, zo stelt de verladersorganisatie.