04-02-2014  EVO wil een prijs in het leven roepen om de servicegerichtheid van binnenvaartondernemingen te belonen. Dit stelde Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van EVO, gisteren op het startevenement van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN). Van der Kuijl schetste op het congres van BLN, de nieuwe brancheorganisatie van en voor de binnenvaart, de verwachtingen van de opdrachtgevers van het goederenvervoer via de binnenvaart, de verladers.

Klantperspectief

De prijs moet volgens de EVO-directeur goede voorbeelden een podium bieden. ‘In de zeevaart doet EVO dat met de Container Liner Shipping Award. De rederij die in de ogen van de klant - leden van EVO - het best presteert, wint de prijs en is daarmee vanuit klantperspectief voor dat jaar de benchmark in de markt’, aldus Van der Kuijl, die eraan toevoegde dat hij graag de uitdaging aangaat een dergelijke prijs ook in het leven te roepen voor de binnenvaart. ‘Dit maakt duidelijker wat de klant wil en beloont het binnenvaartondernemers die daar het best in voorzien’.

Respect

Van der Kuijl sprak op het congres ook zijn respect uit voor de geleverde inspanningen voor de oprichting van BLN. ‘Een inspanning die mijn achterban, de gebruiker van de binnenvaart, oftewel uw klant, aanspreekt en aanmoedigt.’ Volgens Van der Kuijl zijn leden van EVO meer en meer op zoek naar ketenoplossingen. ‘En daar heeft u veel te winnen, want in veel ketens kan de binnenvaart een belangrijke rol spelen.’