09-08-2016  EVO start binnenkort een pilot voor grensoverschrijdend gebruik van de digitale CMR-vrachtbrief, in samenwerking met TLN, Beurtvaartadres (distributeur van TransFollow in Ned.) en TransFollow. EVO is op zoek naar bedrijven die willen meedoen met deze pilot.

Lastenbesparing 

De digitale CMR-vrachtbrief (CMR is het verdrag dat het internationaal vervoer van goederen over de weg regelt) mag op dit moment uitsluitend in Nederland worden gebruikt. Dat zorgt al voor veel efficiency en papierbesparing. Maar om het Nederlandse bedrijfsleven écht aan 180 miljoen euro potentiële administratieve lastenbesparing te helpen, is grensoverschrijdend gebruik noodzakelijk. Door de onlangs aangekondigde samenwerking tussen TransFollow en de koepelorganisatie IRU zijn daarvoor stappen in de juiste richting gezet.

België

Het uiteindelijke streven is een mondiale standaard voor de uitwisseling van vrachtgegevens en gebruik van digitale CMR-vrachtbrieven in de hele Europese Unie. De Belgische regering heeft onlangs een pilotproject toegestaan voor gebruik van de digitale CMR-vrachtbrief in het binnenlands transport. EVO, TLN en het ministerie van Infrastructuur en Milieu lobbyen echter voor uitbreiding van deze pilot naar grensoverschrijdend gebruik in de Benelux. Daar staan de Belgen niet onwelwillend tegenover.

Grootschalige proef

Parallel aan deze gesprekken willen TLN, EVO, Beurtvaartadres en TransFollow de Nederlandse transportsector gaan voorbereiden op de digitale vrachtbrief. Er staat een pilot op stapel voor grensoverschrijdend gebruik in België, Nederland en Luxemburg. Deze grootschalige proef gaat van start in de tweede helft van 2017 en vraagt om actieve deelname van zoveel mogelijk bedrijven.

Aanmelden

EVO roept geïnteresseerde bedrijven dan ook op om zich nu al, zonder verdere verplichtingen, aan te melden. Dat kan door een mailtje te sturen aan info@evo.nl met in de onderwerp-regel Pilot e-CMR Benelux.

Zodra er meer bekend is over de proef, neemt EVO contact op met de bedrijven die zich hebben aangemeld.