31-10-2013  In België wordt momenteel gewerkt aan een proef met ecocombi’s. Het gewest Vlaanderen zal waarschijnlijk begin 2014 de proef starten. Op dit moment ligt het wetsvoorstel nog bij de Raad van State. Als de Raad van State akkoord is zal België een proef gaan starten met maximaal tien routes waarop een onbeperkt aantal ecocombi’s worden toegelaten.

Routes

Het belangrijkste is uiteraard welke routes in België toegelaten worden voor ecocombi’s. Het voorstel beschrijft dat het hoofdtraject (hoofdwegen) wordt vrijgegeven. Daarnaast gelden voor de bedieningstrajecten, onderliggend wegennet, dat:

  • deze weg een traject is van, naar of tussen een hoofdtraject;
  • de afstand tot het hoofdtraject niet meer is dan 10 kilometer;
  • er geen gelijkvloerse spoorwegovergang gepasseerd mag worden;
  • ecocombi’s niet in 30 km zones (waaronder woonerven en schoolomgeving).

Contactformulier

EVO verwacht dat binnenkort de routes in België aangevraagd kunnen worden. EVO komt graag in met leden die met ecocombi’s in België willen rijden. Geïnteresseerden kunnen het reactieformulier rechts invullen.