evofenedex: drie voorwaarden voor invoeren vrachtwagenheffing

Reactie evofenedex op conceptwet vrachtwagenheffing, bijeenkomst op 18 september

02-08-2019  In België en Duitsland kennen ze het al: een kilometerheffing voor vrachtauto's. In Nederland nog niet, maar daar wil het kabinet per 2023 verandering in gaan brengen. evofenedex is geen voorstander van de invoering van een kilometerheffing alleen voor het vrachtverkeer.

Onder een drietal voorwaarden kan evofenedex wel akkoord gaan met de vrachtwagenheffing:

  • de vrachtwagenheffing is een eerste stap naar een invoering van kilometerheffing  voor alle weggebruikers;
  • daarom is het noodzakelijk dat het systeem voor de vrachtwagenheffing ook is uit te breiden naar een heffing voor alle weggebruikers;
  • tot rekeningrijden voor iedereen wordt ingevoerd, vloeien de opbrengsten van de vrachtwagenheffing volledig terug naar de logistieke ketenpartners.

Nog lang niet alles is duidelijk over de vrachtwagenheffing, want er vindt nog veel onderzoek plaats. Maar er is wel al een conceptwet gepubliceerd waarin veel informatie en keuzes staan. Lees hier de inbreng van evofenedex.

Informatiebijeenkomst
Meer weten? Meld je dan aan voor onze informatiebijeenkomst over de vrachtwagenheffing op 18 september om 16.00 uur in Veenendaal.

Ondernemers kunnen tot 7 augustus ook individueel reageren op de conceptwet of in een reactie aangeven onze inbreng te ondersteunen. Hieronder tien vragen en antwoorden over wat de vrachtwagenheffing in de praktijk gaat betekenen.

Tien vragen en antwoorden

Wat wordt bedoeld met een vrachtwagenheffing?
De vrachtwagenheffing is een kilometerheffing voor vrachtauto’s boven de 3,5 ton. Met behulp van een tolkastje wordt het aantal gereden kilometers geregistreerd, waarna de rekening volgt. Op basis van Europese regels is het niet mogelijk de elektrische bestelauto’s tot 4250kg uit te zonderen van de vrachtwagenheffing. Daarom is het noodzakelijk dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat toestemming aan de Europese Commissie vraagt voor het uitzonderen van elektrische bestelauto’s tot een laadvermogen van 4250kg. Indien deze uitzondering er niet komt, wordt de overstap naar elektrisch rijden onder ondernemers vertraagd in plaats van aangejaagd.

Waarom wordt de heffing gevoerd? 
Het doel is dat vrachtauto’s uit binnen- en buitenland meer gaan betalen voor het gebruik van de weg. De opbrengst wordt gebruikt om vervoer te vergroenen en te innoveren. 

Wanneer wordt de heffing ingevoerd?
Volgens de planning in 2023. Die planning is, onder druk van de Tweede Kamer, vrij ambitieus. Zo wordt de aanbesteding voor onder meer apparatuur en software gelijktijdig voorbereid met het opstellen van het wetsvoorstel om zo tijd te winnen. evofenedex bewaakt dat deze processen allemaal zorgvuldig verlopen. 

Op welke wegen gaat de heffing gelden? 
Dat is nog niet definitief bekend, maar in de gepubliceerde conceptwet is wel het beoogde wegennet te vinden. De minister zet in op het Rijkswegennet en enkele N-wegen die anders met omrijdend verkeer te maken krijgen. evofenedex pleit ervoor dat er regionaal niet meer wegen worden toegevoegd aan het wegennetwerk waar de heffing van kracht wordt dan strikt noodzakelijk is.

Komen er verschillende tarieven?
De definitieve tarieven worden pas in 2023 na indexatie duidelijk; maar in de conceptwet zijn de tarieven gepubliceerd. De minister hanteert nu  een gemiddeld tarief van vijftien cent per kilometer. Vervoer met lagere uitstoot krijgt een lager tarief dan relatief oudere of zware voertuigen.

Zijn alle voertuigen heffingsplichtig? 
De vrachtwagenheffing is een kilometerheffing voor vrachtauto’s boven de 3,5 ton. Ook oplegtrekkers onder de 3,5 ton worden heffingsplichtig. Er zijn uitzonderingen voor voertuigen die niet primair zijn bedoeld voor goederenvervoer, maar deze zijn in het huidige wetsvoorstel zeer beperkt. Bijvoorbeeld voertuigen die uitsluitend worden gebruikt door defensie, politie en brandweer en ziekenvervoer, en niet gekentekende vrachtwagens die zijn ingericht en worden gebruikt voor aanleg en onderhoud van wegen. In het wetsvoorstel zijn nu dus bergingsauto’s en destructievoertuigen niet uitgesloten van de heffing.

Wat betekent de heffing voor de gemiddelde vervoerskosten?
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat 70 procent heffingskosten wordt doorbelast aan opdrachtgevers en dat 30 procent wordt opgelost door efficiënter werken, zoals rijden met vollere voertuigen. Recent onderzoek onder de leden van evofenedex wees uit dat opdrachtgevers van transport en eigen vervoerders kunnen rekenen op een kostenstijging van circa 11 procent uitgaande van het huidige prijspeil.

Moet ik een extra tolkastje aanschaffen? 
Private dienstverleners gaan namens de overheid zorgen voor de inning van de vrachtwagenheffing. Deze dienstverleners verstrekken de kastjes die hiervoor nodig zijn. Als een kentekenhouder al een tolkastje heeft van een dienstverlener die ook in Nederland actief wordt, is een nieuw kastje niet nodig.

Hoe wordt er gehandhaafd? 
Er wordt gecontroleerd of het kastje werkt en of er een geldig contract is gesloten met de dienstverlener die zorgt voor de inning van de heffing. De kentekenhouder is aansprakelijk voor het naleven van de wet. Boetes op overtredingen liggen tussen de 200 en 1000 euro, afhankelijk van de overtreding.

Wat houdt de terugsluis van de opbrengsten precies in?
Alles wat na aftrek van de kosten voor het systeem en geschrapte belastingen overblijft, wordt via een meerjarenprogramma voor duurzaamheid en innovatie teruggesluisd naar bedrijven. evofenedex is nauw betrokken bij de uitwerking van het meerjarenprogramma, waarbij de maatregelen doelmatig en doeltreffend moeten zijn en echt een bijdrage moeten leveren aan een duurzaam, slim en innovatief vervoerssysteem.

Dit artikel is een bijgewerkt artikel op basis van een eerder gepubliceerd artikel in evofenedex magazine.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder