Investeer in transportroutes met een groot economisch belang

Leestijd 2 minuten

30-11-2020  Blijf investeren in infrastructuur! Dat is de oproep van evofenedex en TLN naar aanleiding van het onderzoek naar de economische schade van files, die in 2019 een recordhoogte bereikte van 1,5 miljard euro. Volgens de twee organisaties zorgt de coronapandemie hooguit voor een tijdelijke vermindering van die schade. In het belang van Nederland wordt de politiek gevraagd om investeringen in belangrijke transportroutes door te zetten, zoals de A1, A4, A15, A20 en A58. Deze trajecten stonden hoog in de top-20 van duurste files van 2019 en worden zelfs bij lage economische groei de komende jaren te druk om het aanbod aan verkeer soepel te kunnen verwerken. 

 

Efficiënte logistiek is motor voor economie

Tijdens de presentatie van het onderzoek aan Kamerleden heeft Machiel van der Kuijl, directeur evofenedex, benadrukt dat wegtransport een belangrijke schakel is in het totale logistieke systeem van Nederland: “Door knelpunten op de weg wordt de totale logistieke keten te kostbaar en hiermee staat direct het verdienvermogen van Nederland onder druk. Handels – en productiebedrijven leiden direct schade doordat goederen te laat aankomen en/of dat de bedrijfsprocessen moeten worden aangepast doordat goederen te laat of niet worden geleverd dan wel worden verzonden. Eigen vervoerders leiden schade doordat meer ritten gedaan moeten worden of meer vrachtauto’s moeten worden ingezet.”

Toename mobiliteit

Op dit moment blijven de lange dagelijkse files vanwege de coronacrisis uit. Maar aan de coronacrisis komt een einde en dat zorgt op termijn zeker voor een terugkeer van de drukte op de weg. Corona zorgt hooguit voor een tijdelijke vermindering van de fileschade. Zelfs bij lage economische groei voorziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toename van mobiliteit en bereikbaarheidsproblemen.

Bevolkingsgroei

De groei in mobiliteit de komende jaren houdt verband met onze bevolking die groeit, er zijn veel nieuwe woningen nodig en de vraag naar goederen en goederenvervoer zal blijven stijgen. ‘We moeten juist deze periode gebruiken om slimme beslissingen te nemen voor de toekomst. Te beginnen bij de grote knelpunten voor het vrachtverkeer’, volgens van der Kuijl. Eerder gaf minister Cora van Nieuwenhuizen al aan dat de bereikbaarheid van ons land een grote opgave is. ‘Om Nederland bereikbaar te houden moeten komende kabinetten miljarden extra vrijmaken voor infrastructuur’, zo zei de verantwoordelijke bewindsvrouw vorige week in een landelijke krant.

Nederland handelsland

Het is daarom van groot belang dat de veertien zogeheten MIRT-projecten waar budget voor is gereserveerd in ieder geval door kunnen gaan. Denk aan de A1, A15  A16 en A58. Enkele top-20 trajecten ontbreken echter nog in het MIRT, waaronder de grote knelpunten A12 Gouwe-Oudenrijn en de A2 Holendrecht-Oudenrijn. Om de toekomstige positie van Nederland als handelsland te waarborgen zijn goede verbindingen richting het Europese achterland essentieel.

Kamerdebat

7 december debatteert de Tweede Kamer in het zogeheten ‘Nota-overleg MIRT’ over de stand van zaken van de investeringen in de infrastructuur (weg, spoor en water).

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder