06-04-17  evofenedex dringt bij de politieke onderhandelingsteams aan op een slimmer beleid voor haar achterban. Met concrete voorstellen wil evofenedex de politieke partijen helpen om de komende vier jaar de juiste keuzes te maken – zoals eenvoudiger internationaal ondernemen, slimmere infrastructuur en innovatievere inspecties.

Naast het informeren van de onderhandelingsteams adviseert evofenedex de bij de onderhandelingen betrokken ambtenaren op de verschillende ministeries.

Internationaal

Ruim twee miljoen Nederlanders werken in de export en hun aantal groeit gestaag. Inmiddels verdient ons land een derde van zijn nationaal inkomen met internationaal ondernemen. evofenedex wil daarom dat een nieuw kabinet handel met het buitenland vereenvoudigt en nieuwe verdragen sluit met onder andere Australië, Mexico en Indonesië. Ook moet de Europese Unie eenvoudiger handel met de Verenigde Staten opnieuw bespreken en moet er een goed, nieuw handelsakkoord met de Britten komen.

Infrastructuur

Handelaren en producenten zijn voor hun succes afhankelijk van een efficiënte logistiek. Daarom houden zij zich ook dagelijks bezig met het slim organiseren van hun goederenstroom. Hoewel de praktijk én onderzoeken uitwijzen dat vertragingen in vervoer de komende jaren sterk toe zullen nemen, lijken alleen VVD, PVV en het CDA bereid om in beperkte mate geld vrij te maken om de vele knelpunten aan te pakken. evofenedex wil dan ook structureel meer investeringen in een slimmere infrastructuur – fysiek én digitaal.

Inspecties

Er zijn allerlei verschillende inspectiediensten. De samenwerking tussen inspectiediensten onderling en met bedrijven, moet en kan beter. evofenedex vraagt een nieuw kabinet dan ook om aanzienlijk meer geld vrij te maken om de douane en andere inspectiediensten mee te kunnen laten innoveren met het bedrijfsleven.