Oproep aan Tweede Kamer om werk te maken van aanpak achterstanden infrastructuur

18-11-2020  Ondernemersvereniging evofenedex vraagt de Tweede Kamer om extra aandacht voor het op orde brengen van de infrastructuur door het wegwerken van onderhoudsachterstanden tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Daarnaast ziet de vereniging kansen om de logistieke keten efficiënter en duurzamer te maken. Dit kan door uitrol van zero-emissie stadslogistiek, aantrekkelijker spoorgoederenvervoer en een mondiale heffing op CO2 voor de zeevaart.

De begroting biedt volgens evofenedex, de belangenbehartiger van 15.000 handels en productiebedrijven, een goede basis om volgend jaar extra te investeren in ons logistieke systeem. De extra investering van 2 miljard euro in infrastructuur en het investeringsfonds van 20 miljard euro voor verduurzaming, innovatie en infrastructuur zijn goede maatregelen. Deze maatregelen helpen om handel te stimuleren en daarbij de kwaliteit van het logistiek systeem te borgen. Bij het wegwerken van de onderhoudsachterstanden op het gebied van de infrastructuur is het van belang dat de minister de regie pakt en samen met Rijkswaterstaat tot een heldere uitvoeringsagenda komt, zodat handels- en productiebedrijven zich kunnen voorbereiden op eventuele stremmingen.

Zero-emissie

Ondernemers die afhankelijk zijn van stadslogistiek willen graag stappen maken richting zero-emissie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan schone lucht en leefbaarheid in onze steden. Het Kabinet heeft hier eerder subsidies voor aangekondigd. Alleen is nog onduidelijk hoe deze worden ingezet. Het is belangrijk dat hier snel duidelijkheid over komt zodat ondernemers kunnen gaan investeren. Daarnaast is een verdere uitrol van laadinfrastructuur ook van groot belang.

Veel grotere handels- en productiebedrijven zijn voor de bedrijfsvoering afhankelijk van een goed functionerend spoorgoederennetwerk. We zien dat voor bedrijven die nu nog geen gebruik maken van spoor, dit een schoon en veilig alternatief kan zijn voor transport over de weg. Hierbij is een goede kwaliteit van de infrastructuur, voldoende capaciteit om de goederenstromen af te wikkelen en het in de hand houden van de kosten van belang. 

Mondiale heffing zeeschepen

Tot slot pleit evofenedex ervoor om te komen tot een mondiale CO2-heffing voor zeeschepen. Een dergelijke heffing is alleen effectief als hier internationaal afspraken over worden gemaakt. Er moet daarom duidelijkheid komen of en hoe Nederland internationaal optrekt om te komen tot een dergelijk systeem dat er voor zal zorgen dat investeringen in duurzame schepen sneller van de grond komen.

Woensdag 18 november debatteert de Tweede Kamer met het Kabinet over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het komende jaar.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder