22-12-2016  Het voornemen van de Europese Commissie om de douane-unie met Turkije te moderniseren is voor exporterend Nederland een goede zaak. Gisteren maakte de Europese Commissie haar voorstel om de douane-unie te moderniseren bekend. evofenedex juicht dit zeer toe.

De huidige twintig jaar oude douane-unie met Turkije is verouderd en dringend aan modernisering toe. Door de sterke groei van de handel tussen de EU en Turkije – waaronder Nederland – is de douane-unie niet meer geschikt. Dit leidt tot administratieve lasten en rompslomp voor bedrijven. evofenedex is daarom verheugd dat de Europese Commissie onderkent dat modernisering en uitbreiding noodzakelijk is en maakt zich hiervoor al geruime tijd hard.

Modernisering

Volgens de Europese Commissie creëert modernisering kansen voor Europese ondernemingen, ook op de markt voor overheidsopdrachten. De Europese Commissie benadrukt – terecht – dat respect voor de democratie en de grondrechten een essentieel element zal zijn binnen de onderhandelingen. Overigens moet de Europese Raad nog wel een mandaat verlenen aan de Europese Commissie om de onderhandelingen met Turkije te openen.

Turkije cruciale handelspartner

De handel met Turkije groeit en bloeit. Zo zijn zowel de handel van- en naar Turkije volgens cijfers van het CBS tussen 2005 en 2015 bijna verdubbeld. Inmiddels staat Turkije op de zesde plek als belangrijkste exportbestemming voor het Nederlandse bedrijfsleven, zo blijkt het uit ‘Trends in Export rapport 2016’ van evofenedex. Het is daarom volgens de organisatie zeer in het belang van Nederlandse bedrijven die zaken doen met Turkije dat de douaneaangelegenheden praktisch, werkbaar en efficiënt verlopen. Modernisering van de douane-unie is daartoe een belangrijke stap vooruit.