Online scans helpen bedrijven duurzamer, digitaler en efficiënter te ondernemen

Leestijd: 3 minuten

Hoe zorgt een ondernemer ervoor dat zijn bedrijf goed is voorbereid op de toekomst? Onder andere door te investeren in duurzaamheid, compliance en digitalisering. Uitdagingen waar ook Nederlandse ondernemingen in handel en logistiek voor staan. evofenedex heeft een drietal scans ontwikkeld om haar leden hiermee op weg te helpen.

Bedrijven staan in deze tijd - los van wat de coronacrisis allemaal veroorzaakt - voor allerlei grote uitdagingen. Jan Huisers, projectleider supply chain management bij evofenedex, somt er moeiteloos een paar op: “Zij moeten gaan verduurzamen om aan de milieudoelstellingen van de overheid te voldoen. En digitaliseren om aantrekkelijk te blijven voor klanten. En natuurlijk blijven voldoen aan de steeds veranderende vervoerswetgeving, met andere woorden: compliant zijn. Voor ondernemers is het essentieel voor hun voortbestaan om hierin nu en de komende jaren stappen te zetten.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Om ondernemingen hiermee op weg te helpen heeft evofenedex met haar leden de Beter Ondernemen Scans ontwikkeld. Het is de bedoeling dat onder de noemer Beter Ondernemen steeds meer scans worden ontwikkeld die de bedrijfsvoering onder de loep nemen. De start is met drie gratis scans voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: de Duurzaamheidsscan, de Risicoscan Wegvervoer en de Digiscan. Door middel van vragen en stellingen inventariseren de scans het niveau waarop een organisatie zich op dat onderwerp bevindt. Daarna ontvangt de deelnemer hiervan een rapportage, voorzien van adviezen en mogelijke verbeterpunten. 

Duurzaamheidsadvies

De Duurzaamheidsscan neemt bijna alle facetten van de bedrijfsvoering onder de loep: CO2-uitstoot, wegvervoer, modal shift, wet- en regelgeving en magazijnen. “Het mooie aan deze scan is dat de ondernemers meteen worden geïnformeerd over de stappen die ze kunnen zetten. Deze informatie komt ook in het rapport terecht, samen met een toegespitst advies. ”Ruud Kramers van MCB International, een van de eerste gebruikers van de scan, vult aan: “Door de scan ben ik op informatie gewezen waarvan ik niet op de hoogte was. Daarmee ben ik geattendeerd op tot dusver niet bekende mogelijkheden, richtlijnen en eisen. Hierdoor word je getriggerd om de aangeboden links te volgen of bepaalde punten verder te onderzoeken.” 

Bij de Duurzaamheidsscan krijgen deelnemers direct bij het invullen advies, afhankelijk van wat ze aangevinkt hebben. Een van de vragen luidt bijvoorbeeld: ‘Moet je met jouw logistieke operatie geregeld in de binnensteden zijn?’ Vinkt de deelnemer ‘Ja’ aan, dan krijgt hij meteen de volgende tekst te zien: ‘De regels voor de toegang tot binnensteden met bestel- en vrachtauto’s gaan veranderen. Vanaf 2020 zijn de eisen voor milieuzones gelijkgetrokken. In de komende jaren worden de eisen voor vrachtauto’s (2022) en bestelauto’s (2025) verder aangescherpt. Daarnaast zullen de dertig tot veertig grootste gemeenten in Nederland vanaf 2025 zero-emissiezones invoeren, waarbij uiteindelijk alleen nog maar uit-stootvrije voertuigen mogen worden ingezet. Verdiep je daarom goed in de aanpassingen bij het vervangen van je wagenpark.’

Risicoscan wegvervoer

Dan de compliancetool: de Risicoscan Wegvervoer. Hiermee kunnen bedrijven toetsen of ze (nog) voldoen aan allerlei wettelijke regels voor vervoer. Dat kan variëren van het hanteren van de juiste rij- en rusttijden tot het volgen van de regels voor eigen vervoer. Waarom ‘risico’ in de naam? Huisers: “Omdat met deze scan in kaart wordt gebracht in hoeverre de deelnemer met zijn huidige bedrijfsvoering - “Een risico loopt op boetes door een van de inspectiediensten. Dit wordt uitgedrukt in een score die loopt van 1, hoog risico, tot 10, laag risico. De deelnemer ontvangt een document met de juiste antwoorden. Dus degene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor naleving van de vervoersregelgeving, ziet in één oogopslag waar de risico’s zitten. En dus waar zijn organisatie mee aan de slag moet.”

Startschot voor digitalisering

Huisers: “Iedereen heeft het over digitalisering, maar veel mensen weten niet goed hoe ze daarmee moeten beginnen. Dan kan de Digiscan een prima startschot zijn.” Een van de belangrijkste onderwerpen in Digiscan zijn de medewerkers. Zo wordt er gevraagd naar de mogelijke weerstand in het bedrijf als er weer een nieuw systeem of nieuwe functionaliteiten worden geïmplementeerd. Dat is belangrijk volgens Huisers: een digitaliseringsproject staat of valt met betrokkenheid van de medewerkers. Zij zijn degenen die het digitale proces moeten inrichten of de data moeten invoeren in het systeem. Als ze het belang van wat ze doen niet inzien, zullen ze minder waarde hechten aan de juistheid van de data. Daarom is het belangrijk om medewerkers te vertellen waarom die belangrijk zijn voor het bedrijf.”

Belangstellenden kunnen hier meer lezen over de Beter Ondernemen Scans.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder