Extra investering in wegen en positieve houding handelspositie belangrijk

Leestijd 2 minuten

15-09-2020  “De voortdurende coronacrisis en het verslechterende internationaal handelsklimaat slaan steeds diepere deuken in de financiële weerbaarheid van bedrijven. Dan is het goed in de troonrede te horen dat het kabinet er voor kiest volgend jaar te investeren in ons logistieke systeem en tegelijkertijd met fiscale maatregelen stimuleert dat bedrijven kunnen investeren”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl van ondernemersvereniging evofenedex.

“Met dit pakket aan maatregelen versterkt het kabinet ons verdienvermogen", vervolgt Van der Kuijl. "De extra investering van 2 miljard euro in infrastructuur, de nieuwe investeringsregeling voor individuele bedrijven, de belastingverlaging voor het MKB en het investeringsfonds van 20 miljard euro voor verduurzaming, innovatie en infrastructuur zijn goede maatregelen. Deze maatregelen helpen immers om handel te stimuleren en daarbij de kwaliteit van het logistiek systeem te borgen.”

Terechte aandacht voor handelspositie

Daarnaast geven leden van de ondernemersvereniging aan blij te zijn met de positieve houding van dit kabinet ten aanzien van onze handelspositie. “Veel van onze leden zijn bezorgd over het bereikbaar blijven van buitenlandse afzetmarkten. De crisis in de relatie tussen de VS en China, het beperkte politieke draagvlak voor nieuwe handelsverdragen en brexit vormen een bedreiging voor onze welvaart. Dan is het goed te zien dat het kabinet zich ook in 2021 in wil blijven zetten op internationale samenwerking en niet zijn toevlucht zoekt tot protectionistische maatregelen”, aldus Van der Kuijl.

evofenedex behartigt de handels- en logistieke belangen van 15.000 handels- en productiebedrijven. De komende maanden zal de Tweede Kamer per ministerie de begroting voor 2021 met het kabinet bediscussiëren. Vervolgens zal aan het einde van het jaar de al dan niet aangepaste begroting door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd.

 

Reacties op miljoenennota per onderwerp 

• Kabinetsplannen over arbeidsmarkt hoopgevend
• Kabinet draalt met slimmer organiseren van transportstromen
• Bedrijfsleven: Versnelling onderhoud infra goed voor economie
• Kabinet gaat export in de regio’s stimuleren
• Kabinet zet zwaarder in op innovatieagenda bedrijfsleven
• Extra geld voor onderhoud havenspoorlijn en rangeerterrein Kijfhoek
• Binnenvaart aantrekkelijker door wegvallen energiebelasting op walstroom

10x beter voor handel en logistiek

De coronacrisis, de investeringsagenda van dit kabinet, het tanende vertrouwen in het internationale handelssysteem. Het zijn allemaal onderwerpen die ook de agenda voor de verkiezingen in 2021 zullen bepalen. Benieuwd naar onze inzet? Zie: evofenedex.nl/10x-beter-voor-handel-en-logistiek

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder