evofenedex ondersteunt ‘Week van de RI&E’ in juni 2021

Het aantal arbeidsongevallen stijgt al jaren en moet omlaag

17-06-2021  Het Steunpunt RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) organiseert van 21 tot en met 25 juni 2021 de landelijke Week van de RI&E. In deze week bundelen diverse organisaties hun krachten om de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie onder de aandacht te brengen bij ondernemers. evofenedex ondersteunt deze week en de noodzaak van een RI&E, inclusief een gedegen plan van aanpak, van harte.

Ondanks diverse initiatieven vanuit de overheid en het bedrijfsleven, zoals de Code Gezond en Veilig Magazijn, stijgt het aantal arbeidsongevallen al jaren. Dit moet omlaag, vindt ook Sander Nieuwenhuizen, senior manager bij evofenedex. “Mede vanuit onze rol als initiatiefnemer van de Code Gezond en Veilig Magazijn, weten we dat een goed veiligheidsbeleid begint met de bewustwording van de risico’s op de werkvloer en opname daarvan in de RI&E.”

Verplichting

Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven hun bedrijfsrisico’s onvoldoende in kaart heeft gebracht, waardoor gevaarlijke situaties op de werkvloer kunnen ontstaan. Dit is opmerkelijk aangezien het inventariseren van de risico’s vanuit de Arbowet één van de wettelijke verplichtingen is voor bedrijven met personeel. Om aan de verplichting te voldoen, moeten bedrijven de risico’s op de werkvloer inventariseren, maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren en deze vervolgens regelmatig evalueren in een zogenoemde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Dit inclusief plan van aanpak.

Draagvlak

Maar met alleen het opstellen van een RI&E ben je er nog niet als ondernemer, weet ook bedrijfsadviseur André de Ruijter. De Ruijter is dagelijks betrokken bij het verbeteren van de magazijnveiligheid bij leden van evofenedex. “We zien nog te veel bedrijven die hun RI&E vooral zien als een administratief document, oftewel als een verplichting vanuit de overheid waar ze aan moeten voldoen. Zo’n RI&E wordt dan eenmalig opgesteld, maar het ontbreekt vaak aan vervolgstappen waardoor de RI&E ergens onder in de bureaulade belandt.

Dit terwijl een RI&E pas echt zin heeft als het gedragen wordt in de gehele organisatie. Daarom is het belangrijk de medewerkers op de werkvloer hierbij te betrekken en hen op te leiden in veilig en gezond werken. Stel aan de hand van de geïnventariseerde risico’s gerichte maatregelen op om deze risico’s tot een minimum te beperken of zelfs helemaal te elimineren en bespreek deze regelmatig tijdens een dag- of weekoverleg. Veiligheid krijgt daarmee een vaste plek binnen de organisatie. En dan ben je met z’n allen bezig met het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving.”

Aan de slag

In de Week van de RI&E helpen wij bij evofenedex onze leden met praktische kennis, met concrete voorbeelden, handige tools en met bedrijfsspecifiek advies voor het opstellen, uitvoeren en naleven van de RI&E. Wil je hier niets van missen? Vraag dan het RI&E-pakket aan en ontvang alle kennis als eerste in je mailbox. Je kunt ook contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Ledenservice via 079 3467 346 of ledenservice@evofenedex.nl.

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder