23-01-2017  De Nederlandse overheid heeft een groot aantal logistieke subsidie- en stimuleringprogramma’s lopen. Echter, de bekendheid van deze programma’s is bij verreweg de meeste bedrijven niet optimaal aanwezig. Recent onderzoek van evofenedex wijst voorlopig uit dat 76 procent van de respondenten niet bekend is met de subsidies. Daarnaast komt uit de verf dat veel bedrijven twijfelen of hun plannen wel passen binnen subsidievoorwaarden.

Overzicht

evofenedex helpt bedrijven gebruik te maken van deze programma’s om de logistieke bedrijfsvoering te verbeteren. Om die reden is het ‘overzicht logistieke subsidies en stimuleringsprogramma’s’ op de website geplaatst. In dit document zijn de verschillende logistieke stimuleringsprogramma’s met medewerking van overheden in kaart gebracht.
Deze programma’s lopen uiteen van heel brede nationale subsidieprogramma’s voor alle ondernemers tot zeer specifieke regionale programma’s, waarbij het mijden van de spits door logistieke optimalisatie als prestatie wordt beloond.

Download het document

Meer informatie

evofenedex kan leden informeren welke programma’s interessant voor een project of bedrijf. Geïnteresseerden nemen contact op met Emile van Rijn om de mogelijkheden te bespreken: e.van.rijn@evo.nl.