Netwerkgroep slaat brug naar toekomst

Accu’s veilig opslaan

01-07-2021  Hoewel het gebruik van lithiumbatterijen een steeds grotere vlucht neemt, zijn er nog geen wettelijke voorschriften voor de veilige opslag ervan. Er is wel regelgeving in de maak, waarover evofenedex meedenkt. Om het geluid van haar leden zo goed mogelijk mee te nemen in dit traject is de Netwerkgroep Opslag en Vervoer Lithiumbatterijen in het leven geroepen.

Het gebruik van lithium-ionbatterijen - oplaadbare accu’s voor onder meer consumentenelektronica - neemt hand over hand toe: iedereen heeft tegenwoordig wel een mobiele telefoon of e-bike. Dat brengt voor de gebruiker veel comfort met zich mee, maar voor de bedrijven die hiermee werken ook veiligheidsrisico’s. Er zijn incidenten geweest waarbij deze batterijen zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak ontbrandden of ontploften. Voor het vervoer van de batterijen zijn er al regels opgenomen in het ADR, maar de regelgeving voor de opslag is nog niet gereed.

Dat er veel verwarring bestaat over de beste aanpak, blijkt ook uit het grote aantal vragen van leden dat evofenedex krijgt. Peter Bosch, veiligheidsadviseur van Technische Unie, wordt in zijn werk dagelijks met deze onduidelijkheid geconfronteerd: “We beschikken op dit moment nog over te weinig kennis, we hebben nog te weinig geleerd van onze ervaringen.”

Om kennis en praktijkervaring te verzamelen en te delen, heeft evofenedex onlangs een netwerkgroep opgericht met leden die met lithiumbatterijen werken. Deze Netwerkgroep Opslag en Vervoer Lithiumbatterijen wordt geleid door beleidsadviseur Elmar Otten en bedrijfsadviseur Pascal Smetsers. Er zijn uiteenlopende bedrijfstakken in de netwerkgroep vertegenwoordigd: van een logistiek dienstverlener en een fietsenfabrikant tot een afvalverwerker en een energieleverancier.

Alle belanghebbenden

“Het is belangrijk dat alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn in de netwerkgroep”, aldus Bosch, die deelneemt aan de groep. “Technische Unie zit daar niet zozeer als technische groothandel, maar meer als leerinstituut. Wij bieden op allerlei gebieden voorlichting en scholing aan onze klanten. Daarom is het belangrijk dat wij signalen uit de markt opvangen en op basis daarvan de klant optimaal informeren.” Voor de opslag van lithiumbatterijen zijn voorschriften in de maak: de PGS 37-richtlijn van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Deze richtlijn wordt eind dit jaar in concept verwacht, en wordt naar verwachting volgend jaar in definitieve vorm gepubliceerd. “Maar het zal dan ook nog wel even duren voordat ze rechtsgeldig wordt”, zegt Smetsers, die namens evofenedex in de PGS 37-werkgroep zit: “Een PGS-richtlijn op zich heeft geen wettelijk karakter, maar krijgt dat wel als er vanuit de wet naar verwezen wordt. Het ligt voor de hand dat dit na juli 2022 zal gebeuren. Dan treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking.”

evofenedex

Peter Bosch: “We hebben op dit moment gewoon te weinig houvast.”

Ondergrens

Ook met het oog op die nieuwe regels is de netwerkgroep, die inmiddels één keer bij elkaar is geweest, in het leven geroepen; Smetsers kan op deze manier alle informatie en visies vanuit de praktijk inbrengen in de PGS-werkgroep. “Wij kunnen misschien wel denken: dit is een passend voorschrift, maar is dat ook echt zo? Dan is het handig dat de netwerkgroep zo’n kwestie vanuit verschillende hoeken tegen het licht kan houden.” Neem bijvoorbeeld de vraag: in welke eenheid wordt de ondergrens waar PGS 37 voor gaat gelden uitgedrukt? Moet dat capaciteit, Wattuur, zijn? Of aantal batterijen of gewicht? Smetsers: “Vooralsnog gaan wij uit van het gewicht, aantal kilo’s dus. Dat lijkt ons het best hanteerbaar; het is makkelijk vast te stellen. Maar het is prettig dat we dit in onze netwerkgroep kunnen bespreken, zodat we weten of onze achterban zich hierin kan vinden. Of het nu een horlogemaker is of een autofabrikant.”

Bosch vindt het op dit moment een behoorlijke uitdaging om de veiligheid rond lithiumbatterijen te waarborgen. “Als bedrijf doen we al het mogelijke om de veiligheid van onze medewerkers en gebouwen te garanderen. We doen dit op verschillen manieren, bijvoorbeeld door het extra controleren van de milieucode en de verpakkingen, het apart opslaan van de ons bekende lithiumbatterijen, en het intern bespreken van incidenten. Maar dat is allemaal naar eigen inzicht.” Met andere woorden: de PGS 37-richtlijn is zeker welkom.

Maatregelen

De belangen voor de verschillende bedrijven zijn groot, vervolgt Smetsers. “De nieuwe regelgeving gaat een heleboel vergen van ondernemingen en veel ondernemingen zijn zich daar nog niet van bewust. Zeker bedrijven die nog nooit iets met ADR of PGS te maken hebben gehad en straks ineens te maken krijgen met allerlei maatregelen, omdat er bijvoorbeeld batterijen zitten in het gereedschap dat ze verhandelen.”

Vooral deze laatste groep bedrijven wil evofenedex graag in beeld krijgen: hoeveel en welke bedrijven zijn dat, en welke zorgen en vragen hebben ze? Daarom houdt evofenedex een enquête waarin ondernemingen dit kenbaar kunnen maken (zie kader). Ook die informatie kan dan weer worden gedeeld in de netwerkgroep en uiteindelijk in de PGS 37-werkgroep.

Bosch verwacht en hoopt met de nieuwe PGS 37 straks handvatten te krijgen om veilig om te gaan met lithiumbatterijen. “Iedereen is gebaat bij eenduidigheid. Natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen dat ook die voorschriften voor interpretatie vatbaar zijn. Misschien is dat wel zo, maar we hebben op dit moment gewoon te weinig houvast.”

Enquête

Om te weten te komen welke bedrijven te maken krijgen met regelgeving voor lithiumbatterijen, heeft evofenedex een enquête voor leden en niet-leden uitgezet. Deze is beschikbaar via www.evofenedex.nl/lithiumpoll. Invullen kan tot 22 juli.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder