15-08-2017  De opleidingsadviseurs van evofenedex zien enkele opvallende trends in het logistieke en internationale werkveld. Om ondernemers hiervan op de hoogte te brengen en bij te scholen beginnen in september tal van opleidingen.

Leidinggeven in het magazijn

Leidinggevenden in het magazijn worden steeds belangrijker. We zien dit terug in de hoeveelheid aanmeldingen voor opleidingen voor leidinggevenden in de logistiek. Ondernemers zien steeds meer de noodzaak om niet alleen hun processen en technieken in magazijnen te optimaliseren, maar ook de menselijke kant van de bedrijfsvoering. Werknemers die elkaar aanspreken op regels en afspraken zorgen ervoor dat er als team veilig en efficiënt kan worden gewerkt. Dit is volgens evofenedex minstens zo belangrijk als het optimaliseren van bedrijfsprocessen en –technieken.

Groeiend aantal douanespecialisten

Ruim twee miljoen Nederlanders werken in de export en dit aantal groeit gestaag. We merken dat alle veranderingen in het internationale speelveld er voor zorgen dat douanespecialisten steeds belangrijker worden voor bedrijven die internationaal ondernemen. Zij moeten de in- en uitgaande goederenstromen begeleiden en de wetgeving juist interpreteren om zelfstandig aangiftes te kunnen doen. Het belang van goed geschoolde douanespecialisten zien we terug in het stijgende aantal deelnemers voor onze douane-opleidingen.

Veilig werken

De toenemende inspectiecontroles van onder andere de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) dwingen bedrijven om kwalitatief vaardig personeel in dienst te hebben. Door het trainen van personeel kan een bedrijf de veiligheid rondom het werken met gevaarlijke stoffen waarborgen en het aantal ongevallen door onjuist handelen tot een minimum beperken. Bedrijven zien de noodzaak om te investeren in het trainen van werknemers, een investering waarmee boetes en ongelukken voorkomen kunnen worden.

Top 5 meestgeboekt

De top vijf meestgeboekte opleidingen bij evofenedex zijn:

De aanmeldingen voor deze opleidingen stromen binnen. Om een van de laatste plekken te krijgen, is het verstandig om niet meer lang te wachten met aanmelden.