Infrastructuur toekomstbestendig maken

Leestijd 1 minuut

11-04-2022  evofenedex heeft in aanloop naar het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) aandacht gevraagd voor het belang van een betere veiligheid van de N36. Voor handels- en productiebedrijven in de regio vormt de N36 nu een bottleneck waar in de afgelopen jaren diverse ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden.

Een goede en betrouwbare infrastructuur is van cruciaal belang voor handels- en productiebedrijven en de ontwikkeling en daarmee voor het vestigingsklimaat van ons land. evofenedex heeft, naast het belang van de N36, 3 punten bij de Tweede Kamerleden onder de aandacht gebracht die van belang zijn om de infrastructuur in Nederland toekomstbestendig te maken:

1. Geef prioriteit aan het wegwerken van onderhoudsachterstanden bij infrastructuur en het vervangen van bruggen, sluizen en andere bouwkundige kunstwerken die aan het einde van hun levensduur zijn.

2. Maak efficiëntere logistiek mogelijk door bestaande knelpunten op te lossen.

3. Houd de budgetten voor infrastructuur op peil.

Verbeteren verkeersveiligheid N36

Bij het oplossen van knelpunten om de logistiek efficiënter te maken, past de verbreding van weggedeelten op de provinciale weg N36 tussen Almelo en Ommen in Overijssel. De weg is nu onveilig en zou verbreed en voorzien moeten worden van een middenbermscheiding. In de afgelopen jaren hebben op deze weg diverse (ernstige) ongelukken plaatsgevonden.

De verkeersveiligheid is uiteraard de belangrijkste reden om de N36 aan te passen. Maar ook voor de bereikbaarheid van ondernemingen zijn aanpassingen wenselijk: deze weg is een belangrijke logistieke ader van oost naar noord in Nederland.

Gezamenlijke brief

In een gezamenlijke brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat vanuit de provincie Overijssel werd vorige maand al aandacht gevraagd voor de veiligheid op de N36. Deze brief werd medeondertekend door diverse organisaties, waaronder evofenedex. De Tweede Kamer debatteert maandag 11 april over het MIRT. Het zou goed zijn als de Kamerleden de minister om extra maatregelen vragen om de weg spoedig te verbeteren.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder