03-01-2017  “Wat is de beste Incoterm?” Een vraag die gedurende de opleidingen en trainingen vaak voorbij komt bij EVO en Fenedex. Een kort en vooral zinnig antwoord is hierop helaas echter niet te geven. De juiste Incoterm is veelal afhankelijk van de situatie en diverse factoren die hiermee samenhangen.

Afwentelen

Veel bedrijven leveren hun goederen ‘gewoon’ ex-works. Vaak vanwege het gemak en afwentelen van het risico. Maar is dit ook daadwerkelijk het geval? Wanneer er iets mis gaat met het leveren van goederen dan heeft ook de leverende partij wel degelijk zaken om zich zorgen over te maken.

Situatieschets verkoop

De meest voorkomende betalingsconditie in het internationale zakendoen is betaling achteraf. Als dat in combinatie met de leveringsconditie ‘ex-works’ gebeurt, levert dat echter de nodige risico’s op voor een leverancier. Want wat gebeurt er als het magazijn afbrandt? Zijn de opgeslagen goederen dan wel verzekerd? Wat als er iets fout gaat tijdens het laden, wat de leverancier waarschijnlijk zelf zal doen? Gaat de klant dan de rekening betalen? Relaties zijn op dit moment al een betaling verschuldigd, maar daar zal het in de praktijk waarschijnlijk niet van komen.

Beschermen

Gezien het bovenstaande voorbeeld is het niet altijd van belang wie er juridisch gezien het transportrisico loopt. Het gaat er vooral om welke partij uiteindelijk het grootste financiële belang heeft bij een goed transport. Dat is in veel situaties de verkopende partij, die nog op zijn geld moet wachten. Het kan dus wel degelijk voordelig zijn om een Incoterm te kiezen waarbij je wel risico loopt en die je de claimrechten geeft als er iets fout gaat. Je kunt dan je investering beschermen tegen onverwachte tegenslagen.

Situatieschets

In sommige branches is het zeer gebruikelijk om ingekochte producten voor 50 procent van te voren te financieren. Vaak betreft het producten die snel en eenvoudig bederven of beschadigen. In veel gevallen klinkt het voor een inkoper dan ook logisch om te kiezen voor  een Incoterm met een D-term. Vooral vanwege het geringe risico gedurende het transport.
Wanneer  een onderneming met bovengenoemde situaties te maken krijgt, zal een leverancier zijn afwikkeling pas in een laat stadium starten. Dit in combinatie met verschillende schadeprotocollen van leveranciers en de verschillende verzekeraars waar zij bij aangesloten zijn. Wanneer je kiest voor een goede verzekering, vergezeld van een goed gefundeerd schade afhandelingsprotocol, dan neem je de regie in eigen hand en is de schade gegarandeerd gedekt. Zelf risico lopen is dan dus niet nadelig, omdat je zelf de regie voert over het afwikkelingsproces van de goederen die dan al verloren zijn gegaan.

Conclusie

Één juiste Incoterm voor alle leveringen bestaat niet. De keuze van de Incoterm hangt van veel zaken af: de relatie met de klant, het land van bestemming, de gekozen betalingsconditie, het type goederen en de wens om controle te hebben over de logistiek. Risico lopen is in veel gevallen helemaal niet in het nadeel van het bedrijf, mits het een strategische keuze is waar het bedrijf op wordt ingericht.

Adviseur

EVO en Fenedex bieden de mogelijkheid voor bedrijven om samen met een adviseur te
bepalen welke Incoterms het beste passen bij de huidige bedrijfsvoering. Tijdens aansluitende incompany-trainingen worden vervolgens niet alleen de Incoterms behandeld, maar ook de gemaakte keuzes toegelicht. Neem voor meer informatie contact op met EVO-Ledenservice via 079 3467 346 of ledenservice@evo.nl