03-02-2012  Rijkswaterstaat kan nog niet bepalen hoe laat precies op maandag 6 februari een start kan worden gemaakt met schutten. In de loop van zondag 5 februari is dat waarschijnlijk wél bekend. Schippers en bedrijven worden die dag zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

www.portoftwente.com

Alle schepen kunnen vanaf 6 februari binnen twee dagen het kanaal verlaten en evenveel nieuwe zullen het kanaal opvaren om bedrijven te bevoorraden. Op initiatief van Container Terminal Twente is een speciale website gebouwd om aan- en afvoer van goederen en grondstoffen optimaal af te stemmen: www.portoftwente.com. Via de website kan lading worden aangemeld. De sluismeester krijgt dankzij de website een goed overzicht van de schepen die in aantocht zijn en kan zo de beschikbare schutcapaciteit maximaal benutten.

Vorst

De vorst van de afgelopen dagen geeft geen onoverkomelijke problemen. Rijkswaterstaat gaat ijsvorming in de sluiskolk en op het Twentekanaal tegen door water te spuien, waardoor het water in beweging blijft en niet bevriest. Ook schakelt Rijkswaterstaat de installaties voor ijsbestrijding in, die luchtbellen in het water blazen bij de sluisdeuren. Zo kunnen de sluisdeuren niet vastvriezen. Rijkswaterstaat heeft een ijsbreker naar het Twentekanaal gestuurd, voor het geval de strenge vorst blijft aanhouden. Schepen kunnen in overleg met de sluismeester van Sluis Eefde gaan laden of vanaf 6 februari in de vastgestelde volgorde gaan schutten.

Ombouw voor herstel

De ombouw van Sluis Eefde naar de normale situatie begint op zaterdag 17 maart. Vanaf dat moment is de sluis ruim een week buiten gebruik. Uiterlijk zondag 25 maart 24.00 uur moeten de werkzaamhedenzijn afgerond. Tot 17 maart blijft de tijdelijke schutvoorziening in bedrijf. Vanaf maandag 26 maart is Sluis Eefde volgens planning weer normaal in bedrijf.