Exit paarse krokodil06-06-2011  EVO toont zich in een eerste reactie ingenomen met de zogeheten Autobrief waarover de ministerraad vrijdag een akkoord bereikte. In de brief kondigt het kabinet het einde van de verplichte rittenregistratie voor zakelijke bestelautorijders aan.

EVO maakt zich namens haar leden al jaren hard voor de afschaffing van deze paarse krokodil, die zakelijke bestelautorijders dagelijks gemiddeld twintig minuten tijd kost en die ondernemers een berg administratie veroorzaakt. De inspanningen van de verladersorganisatie lijken nu eindelijk tot resultaat te leiden. 

Het kabinet wil een alternatief voor de verplichte rittenregistratie en overweegt werkgevers en werknemers gezamenlijk te laten verklaren dat de bestuurder van de auto deze niet privé gebruikt. 

Ook staat het kabinet positief tegenover een experiment met digitale rittenregistratie in combinatie met gestaffelde heffing. Dit betekent dat de vaste bestuurder van de bestelauto voortaan wordt aangeslagen voor een bedrag dat in verhouding staat tot het aantal privé gereden kilometers. 

Verder staat in de brief dat het kabinet vooralsnog afziet van een accijnsverhoging op brandstof, iets waar EVO instemmend op reageert. De regeringscoalitie kondigde vorig jaar aan accijnsverhoging te willen doorvoeren als alternatief voor de plannen voor kilometerbeprijzing. Nu België en Duitsland hebben laten weten hierin niets te zien, is accijnsverhoging voorlopig van de baan. 

Bovag-RAI en de ANWB waren recent nog pleitbezorger van een hernieuwd gesprek over een vorm van kilometerbeprijzing. EVO is graag betrokken bij dit hernieuwde initiatief en zou graag zien dat belasting op de aanschaf en het bezit van (vracht)auto’s wordt vervangen door een belasting op basis van het gebruik. 

Verder zijn de verladers voorzichtig positief over het plan van het kabinet om het eurovignet te schrappen. Ook dit kan administratieve lastenverlichting voor bedrijven met eigen vrachtauto’s tot gevolg hebben. Het is echter nog onduidelijk wat een eventuele aanpassing gaat betekenen voor de kosten van het wegvervoer. EVO pleit voor een alternatief met een evenwichtige en eerlijkere heffing, waarbij de vervuiler betaalt.