13-04-2016  De wereld is volop in beweging en dat heeft gevolgen voor de wereldhandel, zowel dicht bij huis als verder weg. In EVO Logistiek nummer twee die morgen verschijnt, gaan Jasper Helder, partner bij advocatenkantoor Baker & Mc Kenzie, Elbert Waller en Leon Kanters, respectievelijk director en partner bij Meijburg & Co Belastingadviseurs, dieper in op de consequenties.

Brexit

Helder wijst onder andere op de mogelijke gevolgen van een Brexit. Volgens hem zou dat grote consequenties hebben voor de regionale stabiliteit. “En kijk ook eens naar het Akkoord van Schengen dat onder steeds grotere druk komt te staan. Dat heeft ook weer zijn weerslag op de internationale handel. Immers, hoe eenvoudiger mensen zich internationaal kunnen bewegen, hoe eenvoudiger het is om internationale handel te drijven.”

Anti-Europeanen

Waller wijst onder meer op de anti-Europeanen. Het is deze groep die volgens hem het meeste lawaai maakt. “Die geluiden voeren de boventoon. Het is vooral aan het bedrijfsleven om de voordelen van de eenheid van de Europese Unie heel goed zichtbaar te maken.”

Voordelen van de EU

Veel bedrijven zijn daarmee terughoudend omdat ze dan al snel in een politiek speelveld belanden, stelt Waller. “En ik begrijp dat ze daar huiverig voor zijn, maar tegelijkertijd is het in mijn ogen een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om toch vooral de voordelen van de EU goed over het voetlicht te brengen. De informatievoorziening over wat de EU ons allemaal heeft gebracht en nog altijd brengt, is erg belangrijk. Daarin speelt het bedrijfsleven in mijn ogen wel degelijk een rol.”

Nieuwe Douanewet

Leon Kanters laat zich in het artikel uit over de nieuwe Douanewet, het Douane Wetboek van de Unie (DWU), die op 1 mei van kracht wordt. “Toen de nieuwe wetgeving in 2000 zichtbaar werd, zag het er mooi en vooruitstrevend uit, maar als ik kijk naar wat er op 1 mei daadwerkelijk van kracht wordt, ben ik bang dat ik de conclusie moet trekken dat we er niet op vooruit gaan. Het is een compromis van een compromis geworden, waarbij de meer vooruitstrevende landen in Europa, zoals Nederland, fors inleveren.”