18-01-2012  De Europese Commissie heeft voorgesteld om de zwaveluitstootnorm door zeeschepen op de Noordzee, Baltische zee en in het Kanaal per 1 januari 2015 aan te scherpen. De norm zou dan komen te liggen op 0,1 procent in plaats van de nu geldende 1 procent. Hierdoor stijgen de kosten van vervoer over zee met 40 procent.

Concurrentiepositie

Vandaag behandelt het Europees Parlement het voorstel. De concurrentiepositie van bedrijven en investeringen in Nederland staan hierbij op het spel, aldus EVO, vooral voor Noordwest-Europese bedrijven en bedrijven die afhankelijk zijn van het vervoer van laagwaardige grondstoffen of eindproducten over zee, zoals de papier- of staalindustrie. Uitgezonderd de Verenigde Staten voert geen enkel ander continent op 1 januari 2015 de 0,1-procentnorm in. Concurrenten in landen waar deze norm niet geldt, kunnen dus straks tegen veel lagere kosten hun producten laten vervoeren.

Elders investeren

Op lange termijn gaan bedrijven hun kapitaal elders investeren omdat dat meer rendeert. Dit gaat ten koste van kennis en banen in Nederland en de rest van Noordwest-Europa, aldus EVO.

Uitstel of compensatie

De organisatie pleit al langere tijd voor uitstel van de invoering van de maatregel of voor een pakket compenserende maatregelen die de zwaarst getroffen ondernemingen, rederijen en verladers, goeddeels schadeloos stellen. Hierbij denkt EVO onder meer aan een subsidieregeling voor de inbouw van zwavelfilters op schepen (scrubbers).

Communicatie

Ook benadrukt EVO het belang van goede communicatie vanuit de Commissie over subsidiemogelijkheden. Het is nu aan het Europees Parlement om door middel van amendementen het bedrijfsleven tegemoet te komen.