Corona Monitor mei 2020

Leestijd 4 minuten

30-05-2020  Het Nederlandse bedrijfsleven heeft het zwaar door de coronamaatregelen in Europa en elders in de wereld. Niemand weet precies hoe de internationale handel zich ontwikkelt, maar verwachtingen kun je wel meten. Uit de maandelijkse Corona Monitor van evofenedex, ondernemersvereniging voor handel en logistiek, blijkt dat de omzetdaling bij exporterende bedrijven in de maand mei vergelijkbaar is met die van april. In mei meldde 67 procent van de ondervraagde bedrijven een forse negatieve impact op de bedrijfsvoering. De negatieve impact wordt vooral veroorzaakt door een daling van de (omvang) van orders. Positief is dat de verstoringen in het logistieke proces aan het afnemen zijn.

Door de wereldwijde moeilijke economische situatie worden veel in Nederland gevestigde bedrijven (64 procent) geconfronteerd met een enorme vraaguitval. Dat uit zich zowel in het uitblijven van orders als in een daling van de gemiddelde ordergrootte. Wel loopt de gemiddelde daling van de omzet in mei, in vergelijking met de daling in april iets terug (van 39 naar 35 procent). De omzetderving voor het hele jaar wordt nu geraamd op 26 procent, wat vrijwel gelijk is aan de meting van april.

Een toenemend aantal bedrijven is ervan overtuigd dat hun bedrijfsomzet duidelijk negatief zal worden beïnvloed tot minimaal in 2021. 10 procent van de bedrijven ervaart juist een positieve impact op hun omzet. In mei resulteert dit voor die bedrijven zelfs gemiddeld in een plus van 21 procent. 6 procent van de exporteurs verwacht dat dit over het hele jaar een duurzaam effect zal hebben; deze bedrijven verwachten dit jaar 15 procent meer omzet te realiseren dan het jaar ervoor.

Logistieke uitdagingen binnen EU nemen af

Verder zien wij dat de verstoringen in het logistieke proces aan het afnemen zijn. Vooral het percentage verstoringen over de weg liep terug (van 30 naar 24 procent). Ook bij import liepen de leveringsproblemen terug (van 20 naar 10 procent). Het is een goed teken dat de verbindingen binnen Europa zich lijken te herstellen. Hierbij moet wel worden aangetekend dat minder vraag ook minder bewegingen oplevert en derhalve ook minder verstoringen. De meeste verstoringen vinden nog steeds plaats in Europa (de top 7 bestaat uit EU-landen). De verwachting van evofenedex is echter dat met de versoepeling van maatregelen binnen Europa deze verstoringen de komende maanden zullen verdwijnen. De verstoringen ten aanzien van lucht- en zeevracht zijn nog niet verholpen maar positief is dat de situatie in Zuidoost-Azië snel verbetert.

Licht herstel export

“Wij zien een trend naar licht herstel van de export en gelijktijdig een grotere vraag naar productie en goederen dicht bij huis. Het belang van een soepel draaiende interne markt zonder welke verstoring dan ook, kan veel bijdragen aan het bespoedigen van het herstel”, stelt Bart Jan Koopman, directeur evofenedex. “Bedrijven moeten snel weer kunnen bouwen op de (logistieke) voordelen van de Europese interne markt.”

(Tijdelijke) maatregelen van bedrijven

Bedrijven blijven gelukkig niet wachten tot problemen zich vanzelf oplossen. Een op de vijf bedrijven heeft zijn supply chain inmiddels verlegd of is daarmee bezig. Voor bijna de helft van die bedrijven (42 procent) is dat vooralsnog een tijdelijke maatregel. De trend naar near shoring, het verleggen van de supply chain naar dichter bij huis, vertaalt zich in een top 5 van landen binnen de EU.

Koopman: “Wij zien dat bedrijven op alle mogelijke manieren werken aan herstel van omzet en marktaandeel en het creëren van meer vlees op de botten. Dit biedt ook mogelijkheden een robuuster, transparanter en duurzamer bedrijfsmodel met meer risicospreiding en een bijbehorende keten neer te zetten. Er kan zowel bij overheden als bedrijven lering worden getrokken uit deze crisisperiode, zodat verstoringen in de toekomst beter kunnen worden opgevangen. Nederland kan daarna eventueel een koploperspositie pakken dankzij de al bestaande sterke structurele ketensamenwerking tussen marktpartijen.”

Over de Corona Monitor

De Corona Monitor heeft als doel op continue basis inzicht te geven in de impact die COVID-19 heeft op de staat van de Nederlandse export. Uitvoer van goederen en diensten is goed voor ruim een derde van ons bruto binnenlands product en draagt in hoge mate bij aan onze welvaart. Door de verwevenheid van Nederland met de wereldeconomie zijn wij extra gevoelig voor schommelingen in de wereldhandel.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder