Export tip: eigendomsvoorbehoud

De regels omtrent eigendomsvoorbehoud verschillen per land.

20-08-2019  Per land zijn er grote verschillen als het gaat om eigendomsvoorbehoud. Laat je daarom adviseren omtrent de lokale vereisten voor het vestigen van een geldig eigendomsvoorbehoud. In dit artikel krijg je alvast wat inzichten.

Vorm van zekerheidsrecht

Een van de belangrijkste rechten die een exporteur kan of eigenlijk zou moeten bedingen is het recht van eigendomsvoorbehoud. Als je hierover niets regelt in een contract, verkrijgt je klant de eigendom van de goederen al op het moment van leveren. 

Door het maken van een eigendomsvoorbehoud zorg je er voor dat de eigendom van de goederen pas op je klant overgaat nadat de goederen volledig zijn betaald. Het eigendomsvoorbehoud is dus eigenlijk een vorm van een zekerheidsrecht. Immers, bij wanbetaling of faillissement van je debiteur ben je nog steeds eigenaar van de goederen gebleven en heb je het recht je goederen terug te nemen. 

Schriftelijk vastleggen

Het is noodzakelijk het eigendomsvoorbehoud schriftelijk te maken om bewijsmoeilijkheden te voorkomen, zoals bijvoorbeeld wanneer je in een faillissement van je klant moet aantonen dat jij en niet de gefailleerde klant eigenaar is gebleven van de goederen. Verder is belangrijk dat je in het contract de volledige tekst van het eigendomsvoorbehoud opneemt en tevens vermeldt dat je gerechtigd bent de goederen terug te nemen.

Eigendomsvoorbehoud in andere landen

Het eigendomsvoorbehoud vindt in veel landen erkenning maar de waarde ervan is nagenoeg per land verschillend. In Nederland kan men met succes een beroep doen op het recht van eigendomsvoorbehoud, ook in geval van faillissement van de koper. In België, evenals in Engeland, is verkoop met eigendomsvoorbehoud geldig maar in geval van faillissement heeft het slechts beperkte werking. 

Eigendomsvoorbehoud in Duitsland

In Duitsland is het mogelijk het eigendomsvoorbehoud ook te laten gelden voor de producten die ontstaan zijn uit bewerking van de geleverde zaken. In dit geval zal bijvoorbeeld het eigendomsvoorbehoud van een slachterij die varkens levert ook komen te rusten op de karbonades (verlengd eigendomsvoorbehoud). Daarnaast kent Duitsland het uitgebreide eigendomsvoorbehoud hetgeen inhoudt dat de verkoper net zolang eigenaar blijft van de goederen totdat ook alle overige schulden door de koper aan de verkoper zijn voldaan, ongeacht of die in enige relatie staan tot het goed waarvan men de eigendom heeft voorbehouden.

Vormvereisten bij eigendomsvoorbehoud

Ook dient je er rekening mee te houden dat je in een aantal landen voor het vestigen van een geldig eigendomsvoorbehoud aan bepaalde vormvereisten zal moeten voldoen. Landen als Brazilië, Mexico en de meeste staten van de VS kennen de verplichting dat het eigendomsvoorbehoud lokaal moeten worden geregistreerd, alvorens het tegen derden kan werken. 

In Italië en Spanje werkt het eigendomsvoorbehoud tegenover schuldeisers van de koper pas wanneer het formeel in een akte is neergelegd. Het is dus nuttig per land na te gaan in hoeverre en op welke wijze een eigendomsvoorbehoud gemaakt kan en moet worden.

Letter of Credit

Indien je echter orders ontvangt met een aanzienlijke waarde vanuit onbekende landen en/of afnemers, is het advies evenwel om te leveren onder een onherroepelijk geconfirmeerde Letter of Credit en niet alleen te vertrouwen op het gemaakte eigendomsvoorbehoud.


Checklist Juridische aspecten

Wil je meer juridische tips? Lees dan de checklist Juridische zaken bij export. Dit document geeft je concrete handvatten bij het voorkomen van juridische problemen. In totaal worden dertien onderwerpen belicht en krijg je veel waardevolle tips.

Heb je juridische vragen op het gebied van internationaal ondernemen? Neem dan contact op met onze juridische ledenservice via 079-3467346. Deze service is kosteloos voor leden. 
 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder