Export tip: Garantie

Omschrijf de garantie zo precies mogelijk.

Aanbevolen wordt voor je producten een garantie af te geven die zo concreet mogelijk is en een uiterste afloopdatum bevat. Houd er rekening mee dat je niet onder alle omstandigheden een beroep op een beperking in je garantie toekomt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je consumentenproducten levert.

Het Nederlandse recht kent het conformiteitsvereiste (art. 7:17 BW): de verkoper is verplicht een product te leveren dat met de koopovereenkomst in overeenstemming is. De exporteur dient tenminste te garanderen dat de door hem geleverde producten vrij zijn van defecten gedurende een bepaalde garantietermijn. Het is mogelijk om aanvullende vereisten op te nemen voor een rechtsgeldig beroep op een garantie; bijvoorbeeld dat slechts garantie gegeven wordt indien de afnemer zich houdt aan de in het garantiebewijs voorgeschreven servicebeurten of gebruiksvoorschriften. 

Beperken aansprakelijkheid

Door het bepalen van een garantietermijn beperk je in feite je aansprakelijkheid. Van belang hierbij is wel of een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking wel redelijk is gezien de omstandigheden. Bij het bepalen van een garantietermijn dien je rekening te houden met bijvoorbeeld andere klimatologische omstandigheden in het exportland, waardoor producten sneller gebreken vertonen dan in het eigen land. Tevens dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verkoop aan consumenten en aan professionele kopers. 

Het is verstandig om in de garantie te vermelden wat je verplichtingen (‘corrective actions’) zijn bij een claim onder de garantie. Bij consumentenkoop zijn deze verplichtingen van de verkoper echter dwingend voorgeschreven. 

Om misverstanden en fouten te voorkomen is het aan te raden om altijd zo nauwkeurig mogelijk en op begrijpelijke wijze de precieze rechten onder de garantie te omschrijven.

Wil je meer weten over juridische zaken bij export? Download de checklist met waardevolle tips.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder