Export tip: ken je wederpartij

Belangrijk is de juiste naam en rechtsvorm van de wederpartij op te nemen.

09-07-2019  Voor ambitieuze ondernemers is Nederland al snel een maatje te klein. Over de grens lonken mooie kansen, maar er wachten ook risico’s. Met een goede juridische voorbereiding valt hier grip op te houden. Een tip die geldt voor elke verstandige exporteur is het goed kennen van de wederpartij. Verifieer de bedrijfsgegevens van je handelspartner en ga na of degene die namens de firma contracten ondertekent, wel daartoe bevoegd is.

Bij het sluiten van contracten dien je na te gaan of het bedrijf of de persoon waarmee je zaken gaat doet wel degene is die vermeld is in het contract. Belangrijk is de juiste naam en rechtsvorm van de wederpartij op te nemen. Bij rechtspersonen dien je tevens te checken of je met een dochter, moeder of met een groepsmaatschappij handelt. Een manier om dit te controleren is het opvragen van het jaarverslag of deze gegevens bij de bank op te vragen.

Tevens is van belang te verifiëren in welke hoedanigheid de wederpartij handelt. Het is verstandig om deze hoedanigheid ook in de overeenkomst te vermelden. Het kan zijn dat de contractspartij namens zichzelf handelt of een rechtspersoon vertegenwoordigt. Is dat laatste het geval, dan is het raadzaam na te gaan of de rechtspersoon wel rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de desbetreffende persoon. Dit kan in Nederland bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vrijwel alle landen hebben een handelsregister. Dit wordt meestal niet door de Kamer van Koophandel bijgehouden, maar bijvoorbeeld door een handelsrechtbank of een private organisatie. Zo kun je deze informatie bijvoorbeeld in Engeland verkrijgen bij het zogenaamde ‘Companies House’.

Beperkingen op tekeningsbevoegdheid

Tevens dien je bedacht te zijn op beperkingen op de tekeningsbevoegdheid. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat personen twee aan twee tekeningsbevoegd zijn. Indien de verkregen gegevens aanleiding geven tot twijfel, is het belangrijk nader juridisch advies in te winnen. Mocht het zo zijn dat de wederpartij aangeeft te handelen als gevolmachtigde namens derden, dan dient dit onder meer te blijken uit een deugdelijke volmacht (zgn. ‘power of attorney’). De ondertekening van een contract door (een) daartoe onbevoegde(n) kan onwenselijke consequenties hebben; de ‘vertegenwoordigde’ onderneming zou kunnen aanvoeren niet gebonden te zijn aan het contract.


Checklist Juridische aspecten van export en internationalisering

De checklist Juridische aspecten van export en internationalisering geeft jou als export manager inzicht in de juridische aspecten die bij export en internationalisering van belang zijn. Dit document geeft je concrete handvatten bij het voorkomen en beperken van juridische problemen. In totaal worden dertien onderwerpen belicht en krijg je veel waardevolle tips om als niet-jurist toch goed uit de voeten te kunnen met deze vaak ingewikkelde materie. 

Heb je juridische vragen op het gebied van internationaal ondernemen? Neem dan contact op met onze juridische ledenservice via 079-3467346. Deze service is kosteloos voor leden. 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder