29-03-2017  Nederlandse exporteurs zijn positief over technologische innovaties, zoals digitalisering, robotisering en 3D-printing. Een grote meerderheid verwacht dat deze ontwikkelingen positieve gevolgen hebben voor hun bedrijf.

Dit is een van de conclusies uit ‘Trends in Export 2017’, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en evofenedex, waaraan ruim 5800 exporteurs meededen.

Big data en blockchain

Van de respondenten verwacht 20 procent dat big data juist een grote impact zal hebben op hun bedrijfsvoering. Eenzelfde aantal exporteurs verwacht dat zelfrijdende voertuigen vergelijkbare gevolgen zal hebben. Blockchain - een technologie om data te versleutelen en beveiligen, onder meer de technologie achter bitcoin - volgt met 10 procent. Exporteurs zijn naar eigen zeggen echter nog onvoldoende bekend met ontwikkelingen op deze terreinen.

Negatief

Tegelijkertijd zijn er exporteurs die benadrukken dat sommige trends niet goed uitpakken voor hun bedrijf. Zo is 9 procent negatief over 3D-printing en eenzelfde percentage over zelfrijdende voertuigen.

Effecten per branche

Vooral de metaalsector verwacht veel gevolgen te ondervinden van digitalisering en robotisering. Een goede tweede is de landbouwsector, waar ook big data opvallend hoog scoort. Opvallend is dat de nog relatief onbekende blockchain-technologie in de voeding, drank en tabaksindustrie met 9 procent voorzichtig wordt omarmd.

Het rapport ‘Trends in Export 2017’ verschijnt op dinsdag 4 april.