03-04-2012  De Nederlandse exporteurs verwachten dit jaar een groei van 7 procent te halen. Vorig jaar is die groei op 10 procent uit gekomen. Dit blijkt uit de 14e editie van het rapport Trends in Export, het jaarlijkse onderzoek van Atradius - Nederlands grootste kredietverzekeraar - en exportvereniging Fenedex, dat onlangs is gepresenteerd.

Opkomende economieën  

De exporteurs zijn vooral optimistisch over de kansen die Duitsland biedt. Zo ziet 56 procent van de Nederlandse exporteurs mogelijkheden hun omzet hier te vergroten. Daarnaast verbreden exporteurs hun blikveld naar landen buiten de Europese Unie. Zo betrad de helft in 2011 nieuwe afzetmarkten en zijn vooral de BRIC-landen - de opkomende economieën van onder andere China, India, Brazilië en Rusland - een goede exportbestemming. Turkije is en blijft een belangrijke groeimarkt en veel ondernemers hebben in 2012 ook hoge verwachtingen van Indonesië.

Groei

Hoewel 57 procent van de ondervraagden verwacht dat de exportomzet in 2012 stijgt, is de stemming minder positief dan vorig jaar. Toen verwachtte bijna driekwart een omzetstijging. Hoewel Nederlandse exporteurs erkennen dat deze groei dit jaar waarschijnlijk lager uitvalt, voorspellen zij nog steeds een gemiddelde groei van 7 procent. Deze verwachting ligt op bijna hetzelfde niveau als begin 2010, toen Nederland herstelde van de vorige crisis. De verwachte exportomzet voor 2012 is bovendien veel positiever dan de prognoses van het CPB, dat met 3,75 procent de groei van de Nederlandse export fors lager inschat.